Открити 43 резултати за "внедряване" в новини:

23 Юли 2020

Курс "НАССР, безопасност на храните"

На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за прилагане на изискванията на Спецификация...

02 Април 2020

Какво трябва да включва Планът за непрекъсваемост на бизнес процесите при пандемия съгласно ISO 22301?

Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в работната среда поради конкурентни, прав...

04 Март 2020

Обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". Целта на обучението е запознаване с из...

18 Февруари 2020

Ръководството за одитори на информационни системи за управление на сигурността е обновено

В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за насоки за одит на ISMS. Запазването на чувс...

18 Октомври 2019

Пет важни въпроса, които компаниите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да винаги да имат предвид

Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишленост не е лесна задача. С навреме снабдени...

13 Септември 2019

Публикуван е нов стандарт в помощ на управлението на поверителността на информацията

Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии носят своите ползи и рискове. Киберсигурн...

28 Юни 2019

Ден на безопасността на движението по пътищата в България

С решение на Правителството 29 юни е обявен за Ден на безопасността на движението по пътищата. Цялата 2019&nbs...

03 Юни 2019

ISO 37001 – средство за борба с корупцията

Корупцията е широко разпространено явление в световен мащаб. Тя поражда сериозни обществени, морални, икономически и пол...

18 Април 2019

БДС ISO 39001:2014 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб, причинявайки над 1,25 милиона...

27 Март 2019

Услуги в облака – нова версия на ISO/IEC 27018:2019

Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата на различни устройства, свързани с интер...

25 Март 2019

Курс "НАССР, безопасност на храните"

На 18 април 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организира обучение за практическо прилагане на изискванията на Специф...

13 Март 2019

Как да се подготвим за сертификация по ISO 27001?

Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно ISO 27001 е достатъчно да попълнит...

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

21 Януари 2019

Курс "НАССР, безопасност на храните"

На 20 февруари 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организира обучение за практическо прилагане на изискванията на ...

10 Декември 2018

​ISO 30401 Системи за управление на знанията

Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система за управление на знанията. През ноември,...

20 Ноември 2018

Как ISO стандартите допринасят на постигането на нулев глад в света?

"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обединените нации за устойчиво развитие ...

01 Ноември 2018

Обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015". Целта на обучението е запознаване с...

25 Септември 2018

Актуализиран е ISO 50001 - водещият международен стандарт за подобряване на енергийната ефективност

ISO 50001:2018 "Системи за управление на енергията - изисквания с насоки за ползване" е стратегически инстру...

07 Септември 2018

Стартират процедурите по отдаване на концесия на морски плажове през 2019 година

Независимо дали става дума за ситния златист пясък или за шума на морето, плажовете имат невероятна способност да привли...

20 Август 2018

Публикувана е актуализирана версия на ISO/IEC 27005 - Управление на риска за сигурността на информацията

Защитата на сигурността на фирмената информация, независимо дали е чувствителна от търговска гледна точка или става дума...

27 Март 2018

Публикувана е нова версия на ISO 31000, която опростява управлението на риска

Посегателство върху марка и репутация на организация, кибер-престъпност, политически рискове и тероризъм са само някои о...

13 Март 2018

Публикуван e новият ISO 45001 "Управление на системи за здравето и безопасността при работа"

ISO 45001, новият стандарт за здравословни и безопасни условия на труд вече е публикуван на www.isо.оrg. Този стандарт с...

26 Октомври 2017

Курс "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 ноември 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството...

12 Октомври 2017

Kурс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

На 15 и 16 ноември 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе курс за обучение на Вътрешни одитори на системи за управление на каче...

19 Юни 2017

ISO 22000:2018 - очаквани промени

Основните предложени промени в стандарт ISO 22000 включват изменения в неговата структура, както и изясняване на ключови...

06 Юни 2017

Kурс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

На 15 и 16 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе курс за обучение на Вътрешни одитори на системи за управление на качество...

18 Април 2017

​Ревизия на ISO 31000 (2017)

Стандартът ISO 31000:2009 е предназначен да даде основа и насоки за управлението на рисковете в една организация, взем...

10 Февруари 2017

Стартира преразглеждането на ISO 19011

Международният стандарт ISO 19011 "Указания за извършване на одит на системи за управление”, е в процес на пр...

12 Август 2016

ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Международният стандарт ISO 22301 определя изискванията за създаване и управление на ефикасна система за управление на н...

16 Юни 2016

BG16RFOP002-2.002 "РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП"

На 15.06.2016 г. е ОБЯВЕНА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И...

05 Ноември 2015

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 26 и 27 ноември 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за безопасност на хра...

19 Февруари 2015

Курс "ISO 27001 - запознаване и интерпретация"

На 23 февруари 2015 г. ще се проведе курс "ISO 27001 - запознаване и интерпретация", организирано съвмес...

29 Януари 2015

Курс за обучение по ISO/IEC 27001:2013 "Системи за управление на сигурността на информацията"

На 23 февруари 2015 г. ще се проведе Обучение по стандарт ISO/IEC 27001:2013, организирано съвместно от КОНСЕХО ЕООД и Л...

09 Януари 2015

Курс по НАССР, безопасност на храните

На 29 януари 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира Обучение "НАССР, безопасност на храните - запознаване и интерпретация&...

05 Ноември 2014

Курс за обучение по ISO/IEC 27001:2013 "Системи за управление на сигурността на информацията"

На 28 ноември 2014 г. ще се проведе Обучение по стандарт ISO/IEC 27001:2013, организирано съвместно от КОНСЕХО ЕООД и Ло...

30 Юни 2014

ISO 20121:2012 - Системи за управление на устойчиви събития

Рядко е нов ISO стандарт за управление да е бил обект на такова незабавно и успешно използване като ISO 20121:2012, Сист...

19 Март 2014

Преход от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013

  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурността на информацията. Стандартът определя...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

15 Август 2013

ISO 10002:2004 "Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите"

Международният стандарт ISO 10002 дава указания за процеса на обработка на рекламациите на дадена организ...

11 Юли 2013

Интегрирани системи за управление (ИСУ)

Под интегрирана система за управление (ИСУ) трябва да се разбира обща система за управление, отговаряща на изискванията ...

01 Юли 2013

ISO/IEC 20000 Информационни технологии. Управление на услуги

ISO/IEC 20000-1:2011 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление ...

31 Май 2013

ISO 14001:2004

Международният стандарт ISO 14001:2004 посочва изискванията към Системата за управление на околната среда, като оче...

21 Май 2013

ISO 50001:2011 "Системи за управление на енергията - Изисквания с указания за прилагане"

Международният стандарт ISO 50001:2011 "Системи за управление на енергията - Изисквания с указания за прилагане&...

Открити 52 резултати за "внедряване" в страници:

За фирмата / За нас
внедряване на системи за управление, покриващи изискванията на международните стандарти по качеството, околната среда, безопасни условия на труд, сигурност на информацията, добри производствени практики на базата на международните стандарти от серият...

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
внедряването на разработената документация и постоянни обучения. Клиентът сам извършва внедряването. Промени в документацията През ...

За фирмата / Кариери
внедряване на Системи за управление, съгласно ISO 27001; - Одитиране и поддържане на Системи за управление, съгласно ISO 27001. Тази позиция е за Вас, ако имате: - опит в създаването на процедури, политики и правила за управление на сигурност...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
внедряване на системи за управление (СУ), извършвана от КОНСЕХО, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за управление (СУ) и Интегрирани системи за управление (ИСУ) по международните стандарти: ...

Услуги / Подготовка за акредитация
внедряване на система за управление? За акредитираните органи за оценяване на съответствието (лаборатории, органи за контрол, органи по сертификация): • те стават важно звено от инфраструктурата по качество в страната; гарантират високо кач...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
внедряване на правилата и процедурите за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с регламента; Наблюдение и мониторинг на съответствието на GDРR. GAP анализ По време на GAР анализa се извършва оценка на текущо...

Услуги / Вътрешен одит на системи за управление
внедряване... Внедряването и последващото успешно сертифициране на Система за управление във Вашата организация съвсем не е последната стъпка по пътя към усъвършенстването и постоянното подобряване – необходима е и поддръжка на постигнатото. Що се отнася д...

Стандарти / ISO 9001
внедряването на ISO 9001? • Повишен фирмен имидж;  • Разширяване на пазарите - увеличени възможности за участие в обществени поръчки и присъствие на чуждестранни пазари;  • Способност непрекъснато да доставя продукти...

Стандарти / ISO 13009
внедряване на ISO 13009? Внедряването на стандарт ISO  13009 носи редица ползи и предимства както за операторите на съоръжения на плажовете, така и за местните общности в областите, в които туризмът е една от основните икономически дейности: &...

Стандарти / ISO 13485
внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 13485: • Повишаване на удовлетвореността на клиентите - чрез спосообност непрекъснато да се предоставят продукти/услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и приложимите...

Стандарти / ISO 14001
внедряване... Какво представлява ISO 14001? • ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическ...

Стандарти / ISO 15189
внедряване... Обект и област на приложение на БДС EN ISO 15189  Този международен хармонизиран стандарт определя изискванията относно качеството и компетентността на медицинските лаборатории. Стандартът е предназначен да бъде използван от медицински лабо...

Стандарти / ISO 17020
внедряване...   Обект и област на приложение на БДС EN ISO/IEC 17020: БДС EN ISO/IEC 17020 e международен хармонизиран стандарт, който съдържа изисквания за: • компетентността на органите, извършващи контрол; • безпристрастността им; ...

Стандарти / ISO 17021
внедряване на ISO 17021: Сертифицирането на система за управление, като например система за управление на околната среда, система за управление на качеството или система за управление на информационната сигурност, е един от начините да се гаран...

Стандарти / ISO 17025
внедряването и поддържането на система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025?   • дава възможност на лабораториите да демонстрират своята компетентност и способност да предоставят на своите...

Стандарти / ISO 18788
внедряване, прилагане, поддържане и подобряване на тези дейности. ISO 18788 осигурява възможност на организациите, които извършват дейности за сигурност, и техните клиенти да демонстрират своя ангажимент по спазване на задължения съгласно меж...

Стандарти / ISO 20000-1
внедряването и поддържането на Системата за управление на IT услугите; • ISO/IEC 20000-2 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Кодекс за добра практика Ръководство за подобряване на услугите и одитиране на Системата за уп...

Стандарти / ISO 20121
внедряване на ISO 20121?  • Оптимизация на бизнес процесите - възможността да се идентифицират способи за подобряване на процесите на планиране и извършване на дейности за управление на икономически, екологични и социални последици. В допъ...

Стандарти / ISO 22000
внедряване на стандарт ISO 22000: Стандарт ISO 22000 дава възможност на организацията да: • въведе система за управление на безопасността на хранителни продукти, която да помага за подобряване на цялостната дейност по отношение на ...

Стандарти / ISO 22301
внедряване, функциониране, мониторинг, преглед, анализ и непрекъснато усъвършенстване. Изискванията на стандарта са предназначени да допринесат за: непрекъснатостта на дейността на организацията, за защита и намаляване вероятността от поява на инциде...

Стандарти / ISO 26000
внедряване и насърчаване на социално отговорно поведение в цялата организация; идентифициране и ангажиране със заинтересованите страни; ангажимент за комуникиране, изпълнение и друга информация, свързани със социалната отговорност. ...

Стандарти / ISO 27001
внедряване... Какво е ISO 27001? Международният стандарт ISO 27001 поставя изисквания към Системите за управление на сигурността на информацията (ISMS).   Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS) е подход, който на първо мяст...

Стандарти / ISO 27018
внедряване на ISO/IEC 27018 доставчиците на облачни услуги гарантират на потребителите, че: обработват личната информация само в съответствие с инструкциите на потребителя; се съгласяват да не обработват лична информация за рекламни или ...

Стандарти / ISO 28000
внедряване на ISO 28000: Най-важното предимство на ISO 28000 е контролиране и намаляване на рисковете и заплахите, които могат да възникнат във веригата за доставки; Минимизиране броя на инцидентите по сигурността и от там намаляване размера на...

Стандарти / ISO 31000
внедряване...   Международният стандарт ISO 31000 осигурява принципите и общите насоки за управление на риска. Стандартът може да се използва от всяка публична, частна или обществена организация, предприятие, асоциация, група или отделна личност....

Стандарти / ISO 37001
внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление на противодействието на подкупите. Системата може да бъде самостоятелна или да бъде интегрирана с други стандарти като ISO 9001, ISO 27001, ISO 28000 и др. ISO&nb...

Стандарти / ISO 45001
внедряване на ISO 45001: В съответствие с политиката по ЗБР на организацията, очакваните резултати от внедряването на системата за управление на ЗБР включват: • постоянно подобряване на резултатността по ЗБР; • изпълнение на закон...

Стандарти / ISO 50001
внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление. Структурата на ISO 50001 е базирана на общите елементи на стандартите за управление на ISO и лес...

Стандарти / OHSAS 18001
внедряване...   Какво представлява BS OHSAS 18001? BS OHSAS 18001 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравет...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
внедряване на GDPR може да прочетете ТУК Източници: http://www.europarl.europa.eu; http://www.eugdpr.org ...

Стандарти / HACCP
внедряване на НАССР система е в тясна зависимост от добре специфицирани, документирани и напълно функциониращи програми за хигиена на храната, основани на изискванията на Codex Alimentarius.  • Обхватът на приложение на HACCP системите, ...

Стандарти / IFS Food
внедряване на IFS Food: Предимствата за организациите, които са внедрили IFS Food са: • прозрачност и улесняване на достъпа до пазара; • приемане по цялата верига на доставки; • непрекъснато подобрение чрез диференциранат...

Стандарти / FSSC 22000
внедряване...   FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти. Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (...

Стандарти / GLOBALG.A.P.
внедряване на GLOBALG.A.P.: по-висока удовлетвореност на клиентите, а също така повишена ефективност, максимална производителност и качествен контрол; деклариран ангажимент за безопасност на храните и отговорност към въздействието върху околн...

Стандарти / PCI DSS
внедряването на контролни механизми.  Стъпка 2 - Третиране на уязвимостите, съгласно PCI DSS Третирането е процес на отстраняване на уязвимости, включително технически пропуски в софтуерен код или опасни практики в организацията при обраб...

Стандарти / PA DSS
внедряването и поддържането на сигурно платежни приложения / софтуери, за да подпомогне съответствието с PCI DSS .  ...

Стандарти / IRIS
внедряване... Либерализацията на европейския железопътен транспорт представлява особено предизвикателство поради нарастващия конкурентен натиск, особено на пазара на стоки в ЕС. Това, от което железниците се нуждаят най-много, са "готови за експлоатация"...

Стандарти / SA 8000
внедряване на система за откриване на заплахи за здравето и безопасността; осигуряване на достъп до санитарни възли и питейна вода.   Свободата на сдружаване и право на колективно договаряне: Уважаване прав...

Системи за управление / Какво е система за управление?
внедряването и ефективното използване на системи за управление базирани на ISO стандарти води до въвеждане на единен начин на работа в една организация, намаляване на производствените разходи, увеличение на производителността при намалена себестойнос...

Системи за управление / Системи за управление на качеството
внедряването на Системи за управление на качеството е съпътствано с внедряването и познаването на следните международни стандарти: ISO 9000 – Системи за управление на качеството – Основни принципи и речник; ISO 9001 – Системи за...

Системи за управление / Системи за управление на околната среда
внедряване, изпълнение, оценяване и поддържане на политиката по опазване на околната среда. Въвеждането на Система за управление на околната среда /СУОС/, съгласно стандарта ISO 14001 e доброволно и има за цел да демонстрира загрижеността на орган...

Системи за управление / Системи за безопасност на храните
внедряването на НАССР система се основава на следните международни стандарти, закони и наредби от българското законодателство: ISO 22000 "Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хра...

Системи за управление / Системи за управление на сигурността на информацията
внедряването на Система за управление на информационната сигурност: определяне на изискванията и целите на сигурност; гарантиране, че организациите изпълняват законодателството и други регулативни изисквания; гарантиране, че информац...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
внедряването на стандарти като интегрирана система е по-икономично и ефективно от самостоятелно прилагане на стандартите за управление. Предимства на интегрираната система за управление? Въвеждането на интегрирана система за управление, позволя...

Системи за управление / Органи за контрол и Лаборатории за изпитване и калибриране
внедряването на система за управление и акредитацията на органите за контрол и лабораториите за изпитване и калибриране и се извършва на база на: ISO 17020 – Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на разл...

Обучения / Онлайн обучение "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
внедряване и управление на НАССР система, осигуряваща безопасност на храните за човешка консумация.   Желателно е участниците в курса предварително да са запознати с основните изисквания на Спецификация НАССР „Изисквания към НАССР на база...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
внедряване...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
внедряване...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе") ...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - запознаване и интерпретация
внедряване...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - вътрешен одитор
внедряване...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група 2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")   ...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
внедряване и управление на НАССР система, осигуряваща безопасност на храните за човешка консумация.   Желателно е участниците в курса предварително да са запознати с основните изисквания на Спецификация НАССР „Изисквания към НАССР на база...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
внедряване на НАССР системи за безопасност на храните.   4. Цел на курса Целта на обучението е да се подготвят служителите за внедряване и поддържане на НАССР системи, както и на квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити ...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...