ISO 28000:2007 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки

ISO 28000

Международният стандарт ISO 28000 е разработен в отговор на потребността на организациите от стандарт за управление на сигурността. Основното му предназначение е подобряване сигурността на веригата на доставки в организацията чрез оценка на сигурността на работната средата, анализирайки подходящи ли са въведените мерки за сигурност и дали съществуват и други нормативни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени.

Стандартът повишава нивото на сигурност на цялата верига на доставки на стоки, транспортни средства и транспортна инфраструктура от потенциални заплахи от кражба, контрабанда, тероризъм.
Стандарт ISO 28000 е приложим за всякакъв вид организации, от малки до мултинационални, като производители на продукти, които доставят стоки; вносители и износители на продукти; митнически брокери; търговски посредници; превозвачи (ж.п., авто, въздушен, морски, речен); оператори на контейнерни терминали; железопътни гари, летища, морски пристанища и речни пристанища; логистични центрове; складове; спедитори; дистрибутори и т.н.
Внедряването и сертифицирането по стандарт ISO 28000 дава гаранция, че веригата за доставки в организацията работи в една безопасна среда, и демонстрира значителни доказателства за постигнатото ниво на сигурност пред всички заинтересовани страни, включително и потенциални клиенти.
Преимущества от внедряване на ISO 28000:
Най-важното предимство на ISO 28000 е контролиране и намаляване на рисковете и заплахите, които могат да възникнат във веригата за доставки;
Минимизиране броя на инцидентите по сигурността и от там намаляване размера на щетите;
Намаляване броя на грешките, допускани от персонала на организацията чрез повишаване нивото на информираност и обучение по сигурност;
Въвеждане на нови подходи към управлението на сигурността на веригата за доставки;
Оптимизиране на разходите за поддържане на необходимото ниво на сигурност на веригата за доставки (или част от него);
Подобряване на имиджа и репутацията на надежден партньор на пазара за предлаганите стоки / услуги, преимущество в търгове;
Тясно взаимодействие със заинтересованите страни по сигурността, включително сигурността на осведомеността на изпълнители и доставчици;
Лесно създаване на Интегрирана система за управление поради високата степен на хармонизация на ISO 28000 със стандарти като ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 22000 и др.
 
С внедряването на стандарт ISO 28000 организация може да създаде надеждна система за управление на сигурността на веригите за доставка.
 
 
 

 

ISO 28000:2007 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставкиЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...
23 Януари 2019
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопрое...

Полезно

12 Февруари 2019
За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на ...
05 Февруари 2019
Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат...