ISO 28000:2007 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки

ISO 28000

Международният стандарт ISO 28000 е разработен в отговор на потребността на организациите от стандарт за управление на сигурността. Основното му предназначение е подобряване сигурността на веригата на доставки в организацията чрез оценка на сигурността на работната средата, анализирайки подходящи ли са въведените мерки за сигурност и дали съществуват и други нормативни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени.

Стандартът повишава нивото на сигурност на цялата верига на доставки на стоки, транспортни средства и транспортна инфраструктура от потенциални заплахи от кражба, контрабанда, тероризъм.
Стандарт ISO 28000 е приложим за всякакъв вид организации, от малки до мултинационални, като производители на продукти, които доставят стоки; вносители и износители на продукти; митнически брокери; търговски посредници; превозвачи (ж.п., авто, въздушен, морски, речен); оператори на контейнерни терминали; железопътни гари, летища, морски пристанища и речни пристанища; логистични центрове; складове; спедитори; дистрибутори и т.н.
Внедряването и сертифицирането по стандарт ISO 28000 дава гаранция, че веригата за доставки в организацията работи в една безопасна среда, и демонстрира значителни доказателства за постигнатото ниво на сигурност пред всички заинтересовани страни, включително и потенциални клиенти.
Преимущества от внедряване на ISO 28000:
Най-важното предимство на ISO 28000 е контролиране и намаляване на рисковете и заплахите, които могат да възникнат във веригата за доставки;
Минимизиране броя на инцидентите по сигурността и от там намаляване размера на щетите;
Намаляване броя на грешките, допускани от персонала на организацията чрез повишаване нивото на информираност и обучение по сигурност;
Въвеждане на нови подходи към управлението на сигурността на веригата за доставки;
Оптимизиране на разходите за поддържане на необходимото ниво на сигурност на веригата за доставки (или част от него);
Подобряване на имиджа и репутацията на надежден партньор на пазара за предлаганите стоки / услуги, преимущество в търгове;
Тясно взаимодействие със заинтересованите страни по сигурността, включително сигурността на осведомеността на изпълнители и доставчици;
Лесно създаване на Интегрирана система за управление поради високата степен на хармонизация на ISO 28000 със стандарти като ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 22000 и др.
 
С внедряването на стандарт ISO 28000 организация може да създаде надеждна система за управление на сигурността на веригите за доставка.
 
 
 

 

ISO 28000:2007 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставкиЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...