Новини

04 Декември 2017
НОВО РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ И КАНДИДАТИТЕ...
01 Декември 2017
Процесът на преглед и ревизиране на стандарта беше започнат през февруари 2015 г...

Акценти

19 Юни 2017
Основните предложени промени в стандарт ISO 22000 включват изменения в неговата ...
12 Август 2016
Международният стандарт ISO 22301 определя изискванията за създаване и управлени...