Новини

03 Януари 2019
  Информираме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане...
20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...

Акценти

16 Януари 2019
Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководст...
02 Януари 2019
ISO проведе допълнително събитие в рамките на 24-та конференция на страните по Р...