ISO 39001:2012 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

ISO 39001

 
Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е свързан с обявеното от ООН "Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата" (2011-2020 г.) за преодоляване на всеобщата криза в безопасността на движението.
ISO 39001 определя изискванията към система за управление на безопасността на пътното движение (Road traffic safety - RTS) с цел да се даде възможност на една организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата да намали броя на смъртните случаи и сериозни наранявания, свързани с пътни катастрофи, които може да повлияе. 
Стандарт ISO 39001 е приложим за всяка организации, независимо от нейния вид, мащаб и предлаган продукт или услуга, която желае:
• да подобри резултатите си по отношение на RTS;
• да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на RTS;
• да се увери в съответствието със заявената политика за RTS;
• да демонстрира съответствие с този международен стандарт.

Изискванията в този международен стандарт включват:
• разработване и прилагане на подходяща RTS политика, 
• разработване на RTS цели и планове за действие, като се вземат предвид законовите и други изисквания, които организацията е приела да прилага и 
• информация за елементи и критерии, свързани с RTS, които организацията определя като такива, върху които тя може да окаже контрол или да повлияе;
• непрекъсното развитие и подобрение на системата за управление.

Организацията трябва да има процес, който: 
• отбелязва / оценява броя на произшествията, броят на убитите и ранените лица,
• осигурява непрекъснато подобряване на безопасността на движението,
• наблюдава и оценява събитията, които са свързани с безопасността на движението по пътищата.

Стандарт ISO 39001 е приложим за обществени и частни организации, имащи отношение към RTS като: Спедиторски фирми, извършващи превоз на товари по шосе; транспортни фирми, осъществяващи транспортирането на пътници с автобуси, таксита и др.; търговски организации, предлагащи доставка на стоки и услуги до клиента, куриерски фирми, предприятия с вътрецехов и междуцехов транспорт, летищни комплекси; проектантски организации, пътно-строителни фирми, организации ангажирани в поддържането на транспортната инфраструктура: пътища,  мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светофари, камери за наблюдение и др. 
Този международен стандарт е насочен към RTS управлението. 
Той не е предназначен да определи техническите и качествените изисквания на транспортните продукти и услуги (напр. пътища, пътни знаци / светофари, автомобили, трамваи, транспортни услуги за товари и пътници и службите за спешно реагиране и спасяване). Този международен стандарт няма за цел създаване на еднообразие в структурата на системата за управление на RTS или унифициране на документацията. RTS е споделена отговорност. 
Стандартът няма за цел да освободи участниците в движението от задълженията им да спазват закона и да се държат отговорно. 
ISO 39001 може да поддържа организацията в усилията ѝ за насърчаване на участниците в пътното движение за спазване на закона. 

ISO 39001:2012 Системи за управление на безопасността на движението по пътищатаЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...