ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

ISO 39001

 
Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е свързан с обявеното от ООН "Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата" (2011-2020 г.) за преодоляване на всеобщата криза в безопасността на движението.
ISO 39001 определя изискванията към система за управление на безопасността на пътното движение (Road traffic safety - RTS) с цел да се даде възможност на една организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата да намали броя на смъртните случаи и сериозни наранявания, свързани с пътни катастрофи, които може да повлияе. 
Стандарт ISO 39001 е приложим за всяка организации, независимо от нейния вид, мащаб и предлаган продукт или услуга, която желае:
• да подобри резултатите си по отношение на RTS;
• да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на RTS;
• да се увери в съответствието със заявената политика за RTS;
• да демонстрира съответствие с този международен стандарт.
 
Изискванията в този международен стандарт включват:
• разработване и прилагане на подходяща RTS политика, 
• разработване на RTS цели и планове за действие, като се вземат предвид законовите и други изисквания, които организацията е приела да прилага и 
• информация за елементи и критерии, свързани с RTS, които организацията определя като такива, върху които тя може да окаже контрол или да повлияе;
• непрекъсното развитие и подобрение на системата за управление.
 
Организацията трябва да има процес, който: 
• отбелязва / оценява броя на произшествията, броят на убитите и ранените лица,
• осигурява непрекъснато подобряване на безопасността на движението,
• наблюдава и оценява събитията, които са свързани с безопасността на движението по пътищата.
 
Стандарт ISO 39001 е приложим за обществени и частни организации, имащи отношение към RTS като: Спедиторски фирми, извършващи превоз на товари по шосе; транспортни фирми, осъществяващи транспортирането на пътници с автобуси, таксита и др.; търговски организации, предлагащи доставка на стоки и услуги до клиента, куриерски фирми, предприятия с вътрецехов и междуцехов транспорт, летищни комплекси; проектантски организации, пътно-строителни фирми, организации ангажирани в поддържането на транспортната инфраструктура: пътища,  мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светофари, камери за наблюдение и др. 
Този международен стандарт е насочен към RTS управлението. 
Той не е предназначен да определи техническите и качествените изисквания на транспортните продукти и услуги (напр. пътища, пътни знаци / светофари, автомобили, трамваи, транспортни услуги за товари и пътници и службите за спешно реагиране и спасяване). Този международен стандарт няма за цел създаване на еднообразие в структурата на системата за управление на RTS или унифициране на документацията. RTS е споделена отговорност. 
Стандартът няма за цел да освободи участниците в движението от задълженията им да спазват закона и да се държат отговорно. 
ISO 39001 може да поддържа организацията в усилията ѝ за насърчаване на участниците в пътното движение за спазване на закона. 
 

ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) Системи за управление на безопасността на движението по пътищатаЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...