IATF 16949:2016 Изисквания за Система за управление на качеството към организациите произвеждащи автомобили и резервни части

IATF 16949

 
Стандартът IATF 16949 е най-разпространеният стандарт в автомобилния сектор. IATF 16949 е съвместна разработка на международната автомобилна група (IATF) и Асоцияцията на автомобилните производители (AIAG).


Този нов стандарт замества и заменя ISO / TS 16949: 2009, определящ изискванията на системата за управление на качеството за организации в автомобилната индустрия.

IATF 16949 е приравнен с най-новата версия на стандарта за управление на качеството ISO 9001 :2015, следвайки напълно структура му. IATF 16949 не е самостоятелен стандарт за управление на качеството, а се прилага като допълнение към ISO 9001 :2015. Това означава, че една организация в автомобилния сектор, която търси съответствие с IATF 16949, трябва да внедри изискванията и на ISO 9001 :2015.

За разлика от ISO / TS 16949 и някои други специфични за индустрията стандарти, IATF 16949 не съдържа ISO 9001 :2015. Документът съдържа само специфичните за автомобилостроенето допълнителни изисквания.

IATF 16949 интегрира много практики общо приети практики в индустрията, които преди това бяха специфични изисквания на клиента. Интегриране на тези общи практики и изисквания на клиента насърчава уеднаквяване в цялата индустрия и има за цел да намали необходимостта от задълбочени специфични изисквания на клиента в тези области.

Структурата на стандарта е много сходна със стандартите от серията ISO 9001 , но съдържа допълнителни специфични изисквания, относно автомобилостроенето.

IATF 16949 играе съществена роля за осигуряване на изискванията за качество, намалявайки рисковете за грешки в цялото автомобилно производство. Сертифицирането съгласно IATF 16949 е задължително за организации, които желаят да произвеждат части за автомобилната индустрия.

IATF 16949:2016 Изисквания за Система за управление на качеството към организациите произвеждащи автомобили и резервни частиЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...