IATF 16949:2016 Изисквания за Система за управление на качеството към организациите, произвеждащи автомобили и резервни части

IATF 16949

 
Стандартът IATF 16949 е най-разпространеният стандарт в автомобилния сектор. IATF 16949 е съвместна разработка на международната автомобилна група (IATF) и Асоцияцията на автомобилните производители (AIAG).

Този нов стандарт замества и заменя ISO/TS 16949:2009, определящ изискванията на системата за управление на качеството за организации в автомобилната индустрия.

IATF 16949 е приравнен с най-новата версия на стандарта за управление на качеството ISO 9001 :2015, следвайки напълно структура му. IATF 16949 не е самостоятелен стандарт за управление на качеството, а се прилага като допълнение към ISO 9001 :2015. Това означава, че една организация в автомобилния сектор, която търси съответствие с IATF 16949, трябва да внедри изискванията и на ISO 9001 :2015.

За разлика от ISO/TS 16949 и някои други специфични за индустрията стандарти, IATF 16949 не съдържа ISO 9001 :2015. Документът съдържа само специфичните за автомобилостроенето допълнителни изисквания.

IATF 16949 интегрира много общоприети практики в индустрията, които преди това бяха специфични изисквания на клиента. Интегриране на тези общи практики и изисквания на клиента насърчава уеднаквяване в цялата индустрия и има за цел да намали необходимостта от задълбочени специфични изисквания на клиента в тези области.

Структурата на стандарта е много сходна със стандартите от серията ISO 9001 , но съдържа допълнителни специфични изисквания, относно автомобилостроенето.

Стандартът е приложим за всяка организация, която произвежда компоненти, възли и детайли за снабдяване на автомобилната промишленост.

IATF 16949 играе съществена роля за осигуряване на изискванията за качество, намалявайки рисковете за грешки в цялото автомобилно производство. Сертифицирането съгласно IATF 16949 е задължително за организации, които желаят да произвеждат части за автомобилната индустрия.

IATF 16949:2016 Изисквания за Система за управление на качеството към организациите, произвеждащи автомобили и резервни частиЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...