FSSC 22000:2010 Системи за управление на безопасността на храните

FSSC 22000

 
FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти.
Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни).
Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC , IFS Food и SQF. Строгият елемент на ISO 22000 в стандарта съответства на други сходни системи за управление, каквито са ISO 9001 и ISO 14001 , с цел постигане на ефективна интеграция на системата.
 
Кратка предистория на FSSC 22000:
ISO 22000 не беше одобрен през процеса на сравнителен анализ на GSFI главно защото изискването за пререквизитните програми за производството на храните не беше подробно развито, което се дължи в голяма степен на покритието на "цялата хранителна верига". Това доведе до допълнителна работа, подкрепена от големите производители на храни, включваши Kraft, Nestle, DANONE и Unilever под егидата на Конфедерацията на хранително-вкусовата промишленост на Европейския съюз (CIAA); това доведе до представяне на PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните при производство на храни) през 2008г.
Стандартът FSSC 22000, разработен и притежание на Фондацията за безопасност на храните, е базиран основно на комбинацията от изискванията на ISO 22000 и PAS 220. FSSC 22000 получава пълно признаване от GSFI, преминавайки успешно през процеса на сравнителен анализ.
 
Кой трябва да използва FSSC 22000?
За разлика от ISO 22000 , който е приложим за всички организации в хранителната верига, FSSC 22000 е проектиран специално за производители на храни. Схемата е предназначена за осъществяването на одит и сертифициране на система за управление на безопасност на храните за производители на храни, които преработват и произвеждат:
 • бързоразвалящи се продукти от животински произход, с изключение на подлежащите на клане и разфасовабе, (т.е. месо, птици, яйца, млечни и рибни продукти).
 • бързоразвалящи се растителни продукти (т.е. пресни плодове и пресни сокове, консервирани плодове, пресни зеленчуци, консервирани зеленчуци).
 • продукти с дълъг срок на годност при стайна температура (консервирани продукти, бисквити, закуски, масло, питейна вода, напитки, тестени изделия, брашно, захар, сол).
 • (био)химически продукти за производството на храни (т.е витамини, добавки и био-култури), но с изключение на технически и технологични помощи. 
Забележка: Транспортиране и съхранение на място и като част от операцията са включени (напр. зреене на сирене). Той е приложим за всички организации за производство на храни в тези категории, независимо от големината и сложността,  с търговска или нетърговска дейност, обществени или частни. 
 
Ползите от получаване на сертификат FSSC 22000:
 • Удовлетворение на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включващи качество, безопасност и гаранция за произход;
 • Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
 • Оперативната ефективност – чрез интегриране на пре-реквизитни програми, HACCP с мотото PDCA на ISO 9001 с цел повишаване ефективността на Системата за управление безопасността на храните.
 • Подобрени взаимоотношения между заинтересованите страни – включително персонал, клиенти и доставчици.
 • Спазване на законодателството – чрез разбиране въздействието на  законовите и регулаторни изисквания върху организацията и нейните клиенти, и проверяване на спазването им чрез извършване на вътрешни одити и наблюдения от ръководството.
 • Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продукта.
 • Доказани бизнес препоръки – чрез независима проверка на познатите стандарти.
 • Възможност да спечелите повече бизнес – в частност там, където поръчките изискват сертификат като условие за доставка. 

FSSC 22000:2010 Системи за управление на безопасността на хранитеЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...