GLOBALG.A.P. - GLOBAL GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP)

GLOBALG.A.P.


Област на приложение:
GLOBALG.A.P. е интегрирана програма от стандарти за производство на храни в областта на селското стопанство и аквакултурите.
GLOBALG.A.P. (Добри селскостопански практики) е част от международно приетия набор от земеделски стандарти и е признат в повече от 100 страни. Той предлага насоки за устойчиви производствени практики, хуманно отношение към животните и здраве и безопасност при работа. Сертифицирането помага на производителите да отговорят на търсенето на висококачествена, устойчива храна и позволява на търговците на дребно и потребителите да бъдат уверени в качеството на селскостопанската продукция.
 
Притежаването на GLOBALG.A.P. сертификат доказва пред потребителите и търговците на дребно ангажимент за безопасно и устойчиво производство на храни. Програмата е уважавана от търговците на дребно по целия свят и може да помогне за разширяване на пазара на селскостопански продукти. Стандартът също така подобрява дългосрочните бизнес резултати чрез насърчаване на ефективността и намаляване на отпадъците.
 
Системата съдържа също елементи от други по-малко познати стандарти, като Интегрирано управление на посевите (Integrated Crop Management - ICM) и Интегриран контрол върху вредителите (Integrated Pest Control - IPC). Стандартът включва също елементи на добре познатия ни вече НАССР - Анализ на опасностите и критични контролни точки (Hazard Analysis and Critical Control Points).
 
Ползи от внедряване на GLOBALG.A.P.:
  • по-висока удовлетвореност на клиентите, а също така повишена ефективност, максимална производителност и качествен контрол;
  • деклариран ангажимент за безопасност на храните и отговорност към въздействието върху околната среда;
  • отговорен подход към здравето и безопасността на работниците, както и хуманно отношение към животните;
  • широко признат международен сертификат;
  • повишаване на доверието на потребителите към произвежданата продукция;
Системата е била създадена и насочена главно към производителите на плодове и зеленчуци, но в момента GLOBALG.A.P. обхваща производството на селскостопански култури, аквакултури, животновъдство, веригата на доставки, отглеждане на разсади и производство на фуражи.

 

източник: www.globalgap.org

GLOBALG.A.P. - GLOBAL GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP)ЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...