GLOBALG.A.P. - Global Good Agricultural Practices (GAP)

GLOBALG.A.P.


Системата GLOBALG.A.P e една от многото инициативи на различни институции, работещи в областта на безопасността на храните. Тя води началото си от 1997 и по същество представлява протокол за Добри селскостопански практики (Good Agricultural Practices - GAP), спрямо който производителите могат да се сертифицират.

GLOBALG.A.P е частна схема, която определя доброволни стандарти за сертификацията на селско-стопански продукти навсякъде по света.

GLOBALG.A.P е равностойно партньорство между производители и търговци на селско-стопанска продукция, които желаят да създадат сертификационни стандарти и процедури за Добри селско-стопански практики (Good Agricultural Practices - GAP). 

Системата съдържа също елементи от други по-малко познати стандарти, като Интегрирано управление на посевите (Integrated Crop Management - ICM) и Интегриран контрол върху вредителите (Integrated Pest Control - IPC). EurepGap включва също елементи на добре познатия ни вече НАССР - Анализ на опасностите и критични контролни точки (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Системата е създадена и насочена главно към производителите на плодове и зеленчуци, но в момента обхватът на EurepGap покрива и изискванията към други земеделски култури предназначени за директна консумация и за преработвателната промишленост. Разработват се също версии (стандарти, протоколи) за цветя, кафе, фуражи.

(http://www.globalgap.org)

GLOBALG.A.P. - Global Good Agricultural Practices (GAP)ЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...