GLOBALG.A.P. - GLOBAL GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP)

GLOBALG.A.P.


Област на приложение:
GLOBALG.A.P. е интегрирана програма от стандарти за производство на храни в областта на селското стопанство и аквакултурите.
GLOBALG.A.P. (Добри селскостопански практики) е част от международно приетия набор от земеделски стандарти и е признат в повече от 100 страни. Той предлага насоки за устойчиви производствени практики, хуманно отношение към животните и здраве и безопасност при работа. Сертифицирането помага на производителите да отговорят на търсенето на висококачествена, устойчива храна и позволява на търговците на дребно и потребителите да бъдат уверени в качеството на селскостопанската продукция.
 
Притежаването на GLOBALG.A.P. сертификат доказва пред потребителите и търговците на дребно ангажимент за безопасно и устойчиво производство на храни. Програмата е уважавана от търговците на дребно по целия свят и може да помогне за разширяване на пазара на селскостопански продукти. Стандартът също така подобрява дългосрочните бизнес резултати чрез насърчаване на ефективността и намаляване на отпадъците.
 
Системата съдържа също елементи от други по-малко познати стандарти, като Интегрирано управление на посевите (Integrated Crop Management - ICM) и Интегриран контрол върху вредителите (Integrated Pest Control - IPC). Стандартът включва също елементи на добре познатия ни вече НАССР - Анализ на опасностите и критични контролни точки (Hazard Analysis and Critical Control Points).
 
Ползи от внедряване на GLOBALG.A.P.:
  • по-висока удовлетвореност на клиентите, а също така повишена ефективност, максимална производителност и качествен контрол;
  • деклариран ангажимент за безопасност на храните и отговорност към въздействието върху околната среда;
  • отговорен подход към здравето и безопасността на работниците, както и хуманно отношение към животните;
  • широко признат международен сертификат;
  • повишаване на доверието на потребителите към произвежданата продукция;
Системата е била създадена и насочена главно към производителите на плодове и зеленчуци, но в момента GLOBALG.A.P. обхваща производството на селскостопански култури, аквакултури, животновъдство, веригата на доставки, отглеждане на разсади и производство на фуражи.

 

източник: www.globalgap.org

GLOBALG.A.P. - GLOBAL GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP)ЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...