TAPA - Transported Asset Protection Association

TAPA

 

Асоциацията за предпазване на активите при транспортиране (Transported Asset Protection Association - TAPA) е сдружение на специалисти по сигурност и свързаните с карго бизнеса партньори.

TAPA е уникален форум, който обединява в световен мащаб производители, доставчици на логистични услуги, товарни превозвачи, правоприлагащи органи и други заинтересовани страни с общата цел за намаляване на загубите от международни вериги за доставки.

Основната цел на TAPA е да повлияе положително в практиките за сигурност при товарния транспорт. Основни доставчици на товарни услуги се ориентират все повече към TAPA признати стандарти за сигурност, относно обслужването и обработката на товари.

Според Европейския съюз, щетите от кражби на стоки с висока стойност, движещи се при доставки в Европа, възлизат на около 8,6 милиарда евро годишно. Заплахата от организираната престъпност се увеличава и става все по-агресивна.

Изискванията за сигурност на товарите (TAPA Freight Security Requirements – FSR) са създадени за осигуряване на безопасно и сигурно транзитиране, съхранение и складиране активи от всеки член на TAPA по целия свят. В FSR се уточняват минималните приемливи стандарти за сигурност по веригата на доставка и методите, които се използват за поддържане на тези стандарти. FSR очертава процеса и за постигане на TAPA сертифициране.

Днес, в Европа, Близкия изток и Африка, Америка и Азия, членовете в TAPA са повече от всякога и продължават да се увеличават със всеки изминал месец. Асоциацията включва над 600 членове от много от водещите марки производители в света, както и от фирмите, заети с тяхната логистика и транспортни услуги с общи годишни продажби от над 900 милиарда долара.

Изискванията на TAPA за сигурност са признати в световен мащаб като стандарт за товарни съоръженията и сигурността на транспорта.

Системата за информиране при инциденти на TAPA (Incident Information Service - IIS) постоянно актуализира данните, чрез изучаване на карго престъпленията, с цел да се избегнат всякакви инциденти и да се защити транзитирането на стоки, а при необходимост, да се докладва и проследява при наличие на инцидент.

TAPA редовно се консултира най-високо равнище на съответните министерства и с правоприлагащите органи в подкрепа на изискванията на своите членове в кампанията им за намаляване на престъпността.

Тримесечните конференции в региона ЕМЕА събират над 150 специалисти по сигурност, ангажирани в презентирането на най-новите решения в борбата с престъпността, обмяната на практики и създаването на връзки с единомислещи компании.

TAPA - Transported Asset Protection AssociationЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...