TAPA - Transported Asset Protection Association

TAPA

 

Асоциацията за предпазване на активите при транспортиране (Transported Asset Protection Association - TAPA) е сдружение на специалисти по сигурност и свързаните с карго бизнеса партньори.

TAPA е уникален форум, който обединява в световен мащаб производители, доставчици на логистични услуги, товарни превозвачи, правоприлагащи органи и други заинтересовани страни с общата цел за намаляване на загубите от международни вериги за доставки.

Основната цел на TAPA е да повлияе положително в практиките за сигурност при товарния транспорт. Основни доставчици на товарни услуги се ориентират все повече към TAPA признати стандарти за сигурност, относно обслужването и обработката на товари.

Според Европейския съюз, щетите от кражби на стоки с висока стойност, движещи се при доставки в Европа, възлизат на около 8,6 милиарда евро годишно. Заплахата от организираната престъпност се увеличава и става все по-агресивна.

Изискванията за сигурност на товарите (TAPA Freight Security Requirements – FSR) са създадени за осигуряване на безопасно и сигурно транзитиране, съхранение и складиране активи от всеки член на TAPA по целия свят. В FSR се уточняват минималните приемливи стандарти за сигурност по веригата на доставка и методите, които се използват за поддържане на тези стандарти. FSR очертава процеса и за постигане на TAPA сертифициране.

Днес, в Европа, Близкия изток и Африка, Америка и Азия, членовете в TAPA са повече от всякога и продължават да се увеличават със всеки изминал месец. Асоциацията включва над 600 членове от много от водещите марки производители в света, както и от фирмите, заети с тяхната логистика и транспортни услуги с общи годишни продажби от над 900 милиарда долара.

Изискванията на TAPA за сигурност са признати в световен мащаб като стандарт за товарни съоръженията и сигурността на транспорта.

Системата за информиране при инциденти на TAPA (Incident Information Service - IIS) постоянно актуализира данните, чрез изучаване на карго престъпленията, с цел да се избегнат всякакви инциденти и да се защити транзитирането на стоки, а при необходимост, да се докладва и проследява при наличие на инцидент.

TAPA редовно се консултира най-високо равнище на съответните министерства и с правоприлагащите органи в подкрепа на изискванията на своите членове в кампанията им за намаляване на престъпността.

Тримесечните конференции в региона ЕМЕА събират над 150 специалисти по сигурност, ангажирани в презентирането на най-новите решения в борбата с престъпността, обмяната на практики и създаването на връзки с единомислещи компании.

TAPA - Transported Asset Protection AssociationЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...