Открити 5 резултати за "консултиране" в новини:

13 Март 2019

Как да се подготвим за сертификация по ISO 27001?

Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно ISO 27001 е достатъчно да попълнит...

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

11 Февруари 2016

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено...

15 Септември 2015

Промени в ISO 14001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи, днес (15.09.2015) влезе в сила новото издание на...

14 Септември 2015

Промени в ISO 9001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе...

Открити 8 резултати за "консултиране" в страници:

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
консултиране... Изборът на правилен партньор в процеса по сертифициране по ISO, определя дали Системата за управление ще бъде работеща или просто поредният придобит сертификат. Изборът и използването на опитен консултантски екип, с цел сертификация по ISO 9001,...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
консултиране... Услугата по разработване и внедряване на системи за управление (СУ), извършвана от КОНСЕХО, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за управление (СУ) и Интегрирани системи за управление (ИСУ) по м...

Услуги / Преработване на системи за управление
консултиране... Във връзка с новите изисквания на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, КОНСЕХО ЕООД предлага консултантски услуги за преработка на съществуващите Системи за управление и подобряване на цялостното управление на бизнес процесите. Тъй като п...

Услуги / Поддържане на системи за управление
консултиране по време на надзорните и пресертификационните одити; Съдействие и консултиране по време на одити от клиенти (одити от втора страна); Отстраняване на евентуални несъответствия в документацията след надзорни и пресертификационни ...

Услуги / Подготовка за получаване на статус на Одобрен Икономически Оператор /OИО/
консултиране... Във връзка с подготовката на документация за получаване на статус на ОИО екипът на КОНСЕХО извършва следните дейности: 1. Провеждане на преглед на състоянието за установяване степента на съответствие на наличната документация с изискванията за при...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
консултиране...   ЕТАПИТЕ НА КОНСУЛТИРАНЕ ПО GDРR ИЗИСКВАНИЯТА МОГАТ УСЛОВНО ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ НА:  GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие;  Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR; Съдейств...

Услуги / Вътрешен одит на системи за управление
консултиране и съдействие по време на одити от втора/трета страна; отстраняване на констатирани несъответствия и т.н. За повече информация относно услугата "Извършване на вътрешен одит на системи за управление" може да се с...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
консултиране и внедряване на GDPR може да прочетете ТУК Източници: http://www.europarl.europa.eu; http://www.eugdpr.org ...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...