ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за 
прилагане"
В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата. 
ISO 14001 определя изискванията към система за управление по околна среда, позволяващи на организацията да разраоботи и внедри политика и общи цели, вземайки предвид законовите изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява, както и информацията за значимите аспекти на околната среда. Той се прилага за аспекти на околната среда, които организацията определя, че може да контролира, и за аспекти на околната среда, върху които тя може да влияе. Стандартът не определя конкретни критерии за резултатност спрямо околната среда. 
Високата степен на хармонизация на ISO 14001 със стандарти като ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 22000 и др. допринася за лесно създаване на ефективна Интегрирана система за управление
Стандартът e приложим за всички видове организации, независимо от техния вид, размер и дейност. 
Внедряването на система за управление на околната среда по ISO 14001 демонстрира загрижеността на организацията за намаляване на глобалното замърсяване чрез контролиране на влиянието, което оказва върху околната среда със своите действия, продукти или услуги.ЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...