Открити 4 резултати за "ISO 45001" в новини:

16 Януари 2019

5 съвета за извличане на максимална полза от Прегледа от ръководството

Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководство и се провежда на редовни планирани ин...

18 Април 2018

​БИС публикува БДС ISO 45001:2018

Международният стандарт БДС ISO 45001:2018 "Системи за управление на здравето и безопасност...

13 Март 2018

Публикуван e новият ISO 45001 "Управление на системи за здравето и безопасността при работа"

ISO 45001, новият стандарт за здравословни и безопасни условия на труд вече е публикуван на www.isо.оrg. Този стандарт с...

11 Февруари 2016

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено...

Открити 8 резултати за "ISO 45001" в страници:

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
ISO 45001 HACCP IFS Food SA 8000 GLOBALG.A.P. OHSAS 18001 PCI DSS PA DSS GMP GDP и др.   ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат по различните ...

Стандарти / ISO 13485
ISO 45001 и др.; Организация с въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 13485 e важно звено от националната инфраструктура по качеството.   ...

Стандарти / ISO 45001
ISO 45001? (Реализация на системи за управление)   ...

Стандарти / ISO 50001
ISO 45001, ISO 22000 и т.н. ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие (Plan-Do-Check-Act - PDCA) и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на органи...

Стандарти / OHSAS 18001
ISO 45001 Cистеми за управление на здравето и безопасността при работa Специфични моменти при въвеждането на Система за управление на здравето и безопасността при работа: Доброволно поемане на ангажименти по отношение на здравето и безопас...

Системи за управление / Системи за управление на здравето и безопасността при работа
ISO 45001 e доброволно и има за цел да помогне на организацията да постави здравето и безопасността на служителите сред основните си приоритети и да демонстрира поетите във тази връзка ангажименти пред външните заинтересовани страни. Системата за уп...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - запознаване и интерпретация
ISO 45001...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - вътрешен одитор
ISO 45001...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група 2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")   ...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...