Открити 38 резултати за "ISO 9001" в новини:

04 Март 2020

Обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". Целта на обучението е запознаване с из...

03 Юни 2019

ISO 37001 – средство за борба с корупцията

Корупцията е широко разпространено явление в световен мащаб. Тя поражда сериозни обществени, морални, икономически и пол...

16 Януари 2019

5 съвета за извличане на максимална полза от Прегледа от ръководството

Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководство и се провежда на редовни планирани ин...

10 Декември 2018

​ISO 30401 Системи за управление на знанията

Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система за управление на знанията. През ноември,...

01 Ноември 2018

Обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015". Целта на обучението е запознаване с...

11 Юли 2018

Излезе новата версия на ISO 22000

Насочен към всички организации в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, независимо от размера или сектора, станд...

13 Март 2018

Публикуван e новият ISO 45001 "Управление на системи за здравето и безопасността при работа"

ISO 45001, новият стандарт за здравословни и безопасни условия на труд вече е публикуван на www.isо.оrg. Този стандарт с...

01 Декември 2017

Публикувана е новата версия на ISO/IEC 17025:2017

Процесът на преглед и ревизиране на стандарта беше започнат през февруари 2015 г. в резултат на съвместно предложение на...

26 Октомври 2017

Курс "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 ноември 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството...

12 Октомври 2017

Kурс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

На 15 и 16 ноември 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе курс за обучение на Вътрешни одитори на системи за управление на каче...

19 Юни 2017

ISO 22000:2018 - очаквани промени

Основните предложени промени в стандарт ISO 22000 включват изменения в неговата структура, както и изясняване на ключови...

06 Юни 2017

Kурс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

На 15 и 16 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе курс за обучение на Вътрешни одитори на системи за управление на качество...

05 Юни 2017

Курс "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството". ...

10 Февруари 2017

Стартира преразглеждането на ISO 19011

Международният стандарт ISO 19011 "Указания за извършване на одит на системи за управление”, е в процес на пр...

03 Октомври 2016

Курс "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015"

На 20 октомври 2016 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015&quo...

12 Август 2016

ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Международният стандарт ISO 22301 определя изискванията за създаване и управление на ефикасна система за управление на н...

16 Юни 2016

BG16RFOP002-2.002 "РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП"

На 15.06.2016 г. е ОБЯВЕНА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И...

30 Март 2016

Курс "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015"

На 14 април 2016 г. КОНСЕХО ЕООД организира курс на тема "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015&...

11 Февруари 2016

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено...

21 Декември 2015

Първата сертифицирана фирма по ISO 9001:2015

Екипът на CONSEJO подготви първата сертификация по новата версия на ISO 9001:2015. Стандартът бе внедрен чрез надграждан...

05 Октомври 2015

ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 вече и на български

На 25.09.2015 г. Българският институт по стандартизация (БИС) публикува официалните преводи на стандартите ISO 9001:2015...

23 Септември 2015

ISO 9001:2015 е публикуван

ISO 9001:2015 бе публикуван официално на 23 септември 2015 г.  ISO 9001 е най-широко приетият стандарт за систем...

14 Септември 2015

Промени в ISO 9001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе...

03 Септември 2015

ISO 13485 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове

Международният стандарт ISO 13485 е специално разработен за производството на медицински изделия и свързаните с тях ...

22 Юли 2015

ISO/FDIS 9001:2015

Процесът на преразглеждане на стандарт ISO 9001 "Система за управление на качеството. Изисквания" достигна...

20 Май 2015

Успешна сертификация по ISO 50001

КОНСЕХО подготви успешно за сертифициране по ISO 50001:2011 дружеството "Енергоремонт Холдинг" АД. На 12.05.20...

31 Март 2015

Необходимост от преход към БДС EN ISO 15189:2012

Предстои акредитираните медицински лаборатории съгласно БДС EN ISO 15189:2007 да извършат преход към последното изданиет...

11 Декември 2014

ISO 14001 ревизия 2015

Защо ISO 14001 се ревизира? ISO 14001 е най-широко прилаганият международен стандарт в областта на околната среда с...

05 Септември 2014

Курс за обучение по ISO 9001:2008

На 25 септември 2014 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение по стандарт ISO 9001:2008. Целта на обучението е ...

23 Май 2014

Публикуван е проект на ISO 9001:2015

Международната организация ISO публикува проект на ISO 9001:2015. Един от най-популярните стандарти за управление на кач...

20 Май 2014

Курс за обучение по ISO 9001:2008

На 9 юни 2014 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение по стандарт ISO 9001:2008. Целта на обучението е да подготви ...

18 Март 2014

Защо се налага актуализация на стандарт ISO 9001:2008?

Последната актуализация на ISO 9001 е в ход. Това е първата голяма ревизия на стандарта след ISO 9001:2000. Все още...

06 Март 2014

Работна среща - семинар относно ISO 9001:2015

На 21.03.2014 г. /петък/ от 09.30 ч. КОНСЕХО организира работна среща - семинар за запознаване и изясняване на предстоящ...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

15 Август 2013

ISO 10002:2004 "Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите"

Международният стандарт ISO 10002 дава указания за процеса на обработка на рекламациите на дадена организ...

11 Юли 2013

Интегрирани системи за управление (ИСУ)

Под интегрирана система за управление (ИСУ) трябва да се разбира обща система за управление, отговаряща на изискванията ...

01 Юли 2013

ISO/IEC 20000 Информационни технологии. Управление на услуги

ISO/IEC 20000-1:2011 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление ...

22 Май 2013

Как да изберем своята консултантска организация?

Най-важната причина, за ползването на консултантска фирма с цел сертификация, е помощта, която тя предоставя н...

Открити 29 резултати за "ISO 9001" в страници:

За фирмата / За нас
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, HACCP и други. Екипът на КОНСЕХО е участвал в реализирането на проекти във всички отрасли на икономиката. Реализираните проекти от екипа на КОНСЕХО са над 500, в областите - произво...

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27001, HACCP, OHSAS 18001 и др., е помощта, която той предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно да бъдат сертифицирани и да получат сертификат с международно признание. Причината, поради ...

За фирмата / Статии и семинари
ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS 18 001 са тясно свързани с сорпоративната социална отговорност /КСО/"   Списание Computer World - "Обществените поръчки движат сертифицирането по ISO 9001 и 14001 и OHSAS 18001" ...

За фирмата / Кариери
ISO 9001 е предимство; - сертификат за владеене на английски език е предимство. Ние предлагаме: - предизвикателна работа с клиенти от различни сфери на бизнеса; - възможност за усъвършенстване и трупане на нови знания; - мотивираща работна сре...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
ISO 9001 ISO 14001 ISO 20000-1 ISO 22000 ISO 27001 ISO 28000 ISO 45001 HACCP IFS Food SA 8000 GLOBALG.A.P. OHSAS 18001 PCI DSS PA DSS GMP GDP и др.   ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТ...

Услуги / Преработване на системи за управление
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015; 3. Преработка/актуализация на наличната документация от съществуващата Система за управление по ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015; 4. Обучения за прилагане на изискванията на ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015; 4. Провежда...

Услуги / Подготовка за получаване на статус на Одобрен Икономически Оператор /OИО/
ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013; ISO 28000:2007 и т.н. 3. Идентифициране и оценка на рисковете, касаещи бизнеса на икономическия оператор. 4. Консултиране и съдействие за попълване на документите (заявление, приложение, въпросник и ...

Стандарти / ISO 9001
ISO 9001?      ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато...

Стандарти / ISO 13485
ISO 9001; ISO 14001, ISO 45001 и др.; Организация с въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 13485 e важно звено от националната инфраструктура по качеството.   ...

Стандарти / ISO 14001
ISO 9001) и служителите, тук се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, съседи, местни жители, контролни органи, инвеститори, неправителствени организации; • Стандартът не определя ...

Стандарти / ISO 15189
ISO 9001 и макар да не е предназначен да се използва за целите на сертификацията при изпълнение на изискванията му означава, че медицинската лаборатория отговаря, както на изискванията за техническа компетентност, така и на изискванията на системата ...

Стандарти / ISO 17021
ISO 9001. Персоналът, участващ в одити на СУК, трябва да има знания относно специфичните термини и определения, принципите за управление на качеството и тяхното прилагане, процесния подход, структурата на документацията при управление на качеството и...

Стандарти / ISO 20000-1
ISO 9001 и ISO 14001 – и включва цикъла Планирай – Направи – Провери – Действай (цикъл на Деминг) (PDCA) и изискването за непрекъснато усъвършенстване. Съгласно изискванията на ISO/IEC 20000 организацията трябва непрекъснат...

Стандарти / ISO 20121
ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление на околната среда). Стандарт ISO 20121 е добра възможност да се промени цялостният подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при ...

Стандарти / ISO 22301
ISO 9001 "Системи за управление на качеството", ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда", ISO/IEC 27001 "Системи за управление на сигурността на информацията", ISO/IEC 20000-1 "Информационни ...

Стандарти / ISO 28000
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и др.   С внедряването на стандарт ISO 28000 организация може да създаде надеждна система за управление на сигурността на веригите за доставка.     Как да внедрим ISO 28000? (Реа...

Стандарти / ISO 45001
ISO 9001... Област на приложение: ISO 45001 е международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа като дава насоки за неговото прилагане и по този начин дава възможност на дадена организация ...

Стандарти / OHSAS 18001
ISO 9001) и служителите, се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, преминаващи, съседи, местни жители, контролни органи. Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрям...

Стандарти / IATF 16949
ISO 9001:2015, следвайки напълно структура му. IATF 16949 не е самостоятелен стандарт за управление на качеството, а се прилага като допълнение към ISO 9001:2015. Това означава, че една организация в автомобилния сектор, която търси съответствие с IA...

Стандарти / IFS Food
ISO 9001. Основно това са изисквания към: • отговорността на висшето ръководство; • системата за управление на качеството и безопасността на храните; • HACCP; • управлението на ресурсите; • планирането и производствения ...

Стандарти / FSSC 22000
ISO 9001 и ISO 14001, с цел постигане на ефективна интеграция на системата.   Кратка предистория на FSSC 22000: ISO 22000 не беше одобрен през процеса на сравнителен анализ на GSFI главно защото изискването за пререквизитните програми за ...

Стандарти / РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 333/2011
ISO 9001... Регламентът определя критериите кога скрапът от чугун, стомана и алуминий, включително скрапът от сплави на алуминия, престава да бъде отпадък.   Критериите следва да гарантират, че скрапът от чугун, стомана и алуминий, получен...

Стандарти / IRIS
ISO 9001... Либерализацията на европейския железопътен транспорт представлява особено предизвикателство поради нарастващия конкурентен натиск, особено на пазара на стоки в ЕС. Това, от което железниците се нуждаят най-много, са "готови за експлоатация"...

Стандарти / EN 15038
ISO 9001, регламентираща целите по качеството, провеждането на вътрешни одити, регистриране на резултатите от проверките, коригиращи действия; управление на човешките ресурси – процедури за подбор на преводачите и редакторите, професионална к...

Системи за управление / Системи за управление на качеството
ISO 9001 – Системи за управление на качеството – Изисквания; ISO 9004 – Системи за управление на качеството. Ръководство за подобряване на резултатите ISO 10013 – Указания за разработването на документацията на система за уп...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
ISO 9001), за управление на околната среда (ISO 14001), за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS 18001); ИСУ за управление на безопасността на храните (ISO 22000; НАССР; IFS Food); за управление на информационните услуги ...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качествотo" - запознаване и интерпретиране
ISO 9001.   4. Цел на курса Целта на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за практическо прилагане на изискванията на стандарта и поддържане ефикасното функциониране на Системи за управление, в рамките на организацията, като...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството" - Вътрешен одитор
ISO 9001 и ISO 19011.   4. Цел на курса Целта на курса на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на одити на Системи за Управление, в рамките на организации за осигуряване на ефективно функциониране на Системата ...

Обучения / ISO 9001:2015 - предстоящи промени (семинар)
ISO 9001. Предвижданите промени в стандарта са значителни, като стремежът е изискванията да станат по-общи и приложими за всякакви организации и най-вече за тези в сферата на услугите. На семинара ще бъдат подробно представени конкретните стъпк...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...