Открити 17 резултати за "ISO 27001" в новини:

18 Февруари 2020

Ръководството за одитори на информационни системи за управление на сигурността е обновено

В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за насоки за одит на ISMS. Запазването на чувс...

03 Юни 2019

ISO 37001 – средство за борба с корупцията

Корупцията е широко разпространено явление в световен мащаб. Тя поражда сериозни обществени, морални, икономически и пол...

27 Март 2019

Услуги в облака – нова версия на ISO/IEC 27018:2019

Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата на различни устройства, свързани с интер...

13 Март 2019

Как да се подготвим за сертификация по ISO 27001?

Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно ISO 27001 е достатъчно да попълнит...

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

12 Февруари 2019

По-сигурна защита на данните с актуализираните насоки за оценка на контрола на информационната сигурност (ISO/IEC TS 27008)

За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на информационната сигурност, бяха актуализ...

05 Февруари 2019

Как да се справим с днешните рискове за ИТ сигурността

Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат да нараснат до 2 трилиона долара през 2...

16 Януари 2019

5 съвета за извличане на максимална полза от Прегледа от ръководството

Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководство и се провежда на редовни планирани ин...

02 Август 2018

ISO 27018 Защита на личните данни в облачна среда

Редица големи международни корпорации като Майкрософт са сертифицирали своите облачни услуги по ISO/IEC 27018:2014. Този...

10 Февруари 2017

Стартира преразглеждането на ISO 19011

Международният стандарт ISO 19011 "Указания за извършване на одит на системи за управление”, е в процес на пр...

21 Декември 2015

Първата сертифицирана фирма по ISO 9001:2015

Екипът на CONSEJO подготви първата сертификация по новата версия на ISO 9001:2015. Стандартът бе внедрен чрез надграждан...

23 Септември 2015

ISO 9001:2015 е публикуван

ISO 9001:2015 бе публикуван официално на 23 септември 2015 г.  ISO 9001 е най-широко приетият стандарт за систем...

19 Февруари 2015

Курс "ISO 27001 - запознаване и интерпретация"

На 23 февруари 2015 г. ще се проведе курс "ISO 27001 - запознаване и интерпретация", организирано съвмес...

21 Март 2014

Участие в конференция „Информационна сигурност и еволюция на дейтацентрове”

На 20.03.2014 г. КОНСЕХО взе участие в престижната IDC конференция „Информационна сигурност и еволюция на дейтацен...

19 Март 2014

Преход от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013

  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурността на информацията. Стандартът определя...

11 Юли 2013

Интегрирани системи за управление (ИСУ)

Под интегрирана система за управление (ИСУ) трябва да се разбира обща система за управление, отговаряща на изискванията ...

01 Юли 2013

ISO/IEC 20000 Информационни технологии. Управление на услуги

ISO/IEC 20000-1:2011 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление ...

Открити 14 резултати за "ISO 27001" в страници:

За фирмата / За нас
ISO 27001, HACCP и други. Екипът на КОНСЕХО е участвал в реализирането на проекти във всички отрасли на икономиката. Реализираните проекти от екипа на КОНСЕХО са над 500, в областите - производство и проектиране, строителство, търговия, ...

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
ISO 27001, HACCP, OHSAS 18001 и др., е помощта, която той предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно да бъдат сертифицирани и да получат сертификат с международно признание. Причината, поради която всяка организация се нуждае от услуги...

За фирмата / Кариери
ISO 27001. Отговорности: - Разработване и внедряване на Системи за управление, съгласно ISO 27001; - Одитиране и поддържане на Системи за управление, съгласно ISO 27001. Тази позиция е за Вас, ако имате: - опит в създаването на процедури,...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
ISO 27001 ISO 28000 ISO 45001 HACCP IFS Food SA 8000 GLOBALG.A.P. OHSAS 18001 PCI DSS PA DSS GMP GDP и др.   ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на с...

Услуги / Подготовка за получаване на статус на Одобрен Икономически Оператор /OИО/
ISO 27001:2013; ISO 28000:2007 и т.н. 3. Идентифициране и оценка на рисковете, касаещи бизнеса на икономическия оператор. 4. Консултиране и съдействие за попълване на документите (заявление, приложение, въпросник и др.), които се подават за издаван...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
ISO 27001...   ЕТАПИТЕ НА КОНСУЛТИРАНЕ ПО GDРR ИЗИСКВАНИЯТА МОГАТ УСЛОВНО ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ НА:  GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие;  Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR; Съдейств...

Услуги / Одит на информационни системи (IT одит)
ISO 27001, ISO 27002, NIST, PCI-DSS и др.  Основните цели на IT одита са: • да определи дали IT услугите отговарят на добрите практики и приложимите нормативни и други изисквания; • да се определи дали наличната информационна ...

Стандарти / ISO 20000-1
ISO 27001. Оптимален вариант за най-ефективно управление на процесите в IT сектора е внедряването на интегрирана система за управление, спрямо изискванията на стандартите ISO/IEC 20000, ISO 27001 и ISO 9001.   ...

Стандарти / ISO 27001
ISO 27001? Международният стандарт ISO 27001 поставя изисквания към Системите за управление на сигурността на информацията (ISMS).   Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS) е подход, който на първо място цели упр...

Стандарти / ISO 27018
ISO 27001... Какво е ISO/IEC 27018? ISO/IEC 27018 е международен стандарт, специално създаден за облачни услуги, с оглед на все по-големия брой организации от публичния и частния сектор, преминаващи към информационни услуги в облака, за да постигнат ...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
ISO 27001). Използването на технически и организационни механизми, от администратори и обработващи лични данни, осигуряващи сигурността на данните ще бъде законово изискване след 25 май 2018 г. Механизмите трябва да са съобразени с нивото на риск и н...

Системи за управление / Системи за управление на сигурността на информацията
ISO 27001 поставя изисквания към Системите за управление на сигурността на информацията (ISMS). ISO 27001 е приложим за всякакви видове организации: търговски, нетърговски, правителствени и неправителствени. Предимствата от внедряването на Система ...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
ISO 27001). В повечето случаи като основа за изграждането на Интергрирана система за управление се използва стандарта ISO 9001, чийито принципи са заложени в повечето ISO стандарти за Системи за управление. Защо е необходима интегрирана система з...

Обучения / ISO 27001:2013 "Системи за управление сигурността на информацията" - запознаване и интерпретация
ISO 27001:2013 и да им осигури знания и умения за прилагането им в практиката. Курсът се провежда съвместно с Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисква...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...