Открити 13 резултати за "Вътрешен одит" в новини:

23 Януари 2020

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори н...

26 Септември 2019

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори н...

13 Март 2019

Как да се подготвим за сертификация по ISO 27001?

Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно ISO 27001 е достатъчно да попълнит...

16 Януари 2019

5 съвета за извличане на максимална полза от Прегледа от ръководството

Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководство и се провежда на редовни планирани ин...

08 Август 2018

Обновен е ISO 19011 "Указания за одитиране на системи за управление"

След публикуването на второто издание на ISO 19011 през 2011 г. бяха издадени редица нови стандарти за системи за управл...

05 Септември 2017

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 4 и 5 октомври 2017 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за безопасност на...

20 Юни 2017

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

  На 29 и 30 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за...

05 Ноември 2015

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 26 и 27 ноември 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за безопасност на хра...

12 Май 2014

Курс за вътрешни одитори - НАССР

На 13 юни 2014 г. КОНСЕХО организира Курс за обучение на вътрешни одитори съгласно Спецификация НАССР и ISO 19011:2011. ...

18 Февруари 2014

Курс за вътрешни одитори - НАССР

На 27 февруари 2014 г. КОНСЕХО организира Курс за обучение на вътрешни одитори съгласно Спецификация НАССР и ISO 19011:2...

18 Февруари 2014

Курс по НАССР, Безопасност на храните и контрол на критичните точки

На 27 февруари 2014 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение по безопасност на храните и контрол на критичните точки,...

04 Септември 2013

HACCP - Система за самоконтрол

HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point)  Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръково...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

Открити 17 резултати за "Вътрешен одит" в страници:

Обучения
Вътрешен одит...   document.location.replace('//www.consejo.bg/'); ...

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
Вътрешен одит... Изборът на правилен партньор в процеса по сертифициране по ISO, определя дали Системата за управление ще бъде работеща или просто поредният придобит сертификат. Изборът и използването на опитен консултантски екип, с цел сертификация по ISO 9001,...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
Вътрешен одит... Услугата по разработване и внедряване на системи за управление (СУ), извършвана от КОНСЕХО, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за управление (СУ) и Интегрирани системи за управление (ИСУ) по м...

Услуги / Обучения
Вътрешен одит...       КОНСЕХО провежда следните обучения:    I Теоретично обучение за запознаване с изискванията на конкретен стандарт.   II Практическо обучение по време на внедряването на системата за управление н...

Услуги / Поддържане на системи за управление
Вътрешен одит... ЦЕЛ И ПОЛЗИ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ Успешното функциониране на всяка една Система за управление /СУ/, независимо по кой стандарт, изисква постоянно поддържане и развитие. Поддържането на системата за управление дава възможност за: ...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
Вътрешен одит...   ЕТАПИТЕ НА КОНСУЛТИРАНЕ ПО GDРR ИЗИСКВАНИЯТА МОГАТ УСЛОВНО ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ НА:  GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие;  Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR; Съдейств...

Услуги / Вътрешен одит на системи за управление
Вътрешен одит (интервюта със служителите; наблюдения на процесите във фирмата; преглед на документираната информация); оповестяване на резултатите от одита и изготвяне на Доклад, в който са описани направените констатации и/или препоръки. ...

Стандарти / ISO 19011
Вътрешен одит... Международният стандарт ISO 19011 дава указания за одит на системи за управление, регламентира управлението на програми на одит и извършване на вътрешни или външни одити на системи за управление, както и указания за оценяване компетентността на лиц...

Стандарти / ISO 20121
Вътрешен одит... Международният стандарт ISO 20121 регламентира изискванията за създаване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за управление на устойчиви събития и предоставя ръководство за изпълнение на тези изисквания като осигурява стабилна рамка з...

Стандарти / ISO 22716
Вътрешен одит (16)      ▪ Документация (17) Допълнително, за да се изясни пътят за постигане целите на регламента, е прибавен "принцип" към всеки главен раздел.  Целта на указанията на ISO 22716 за Д...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качествотo"
Вътрешен одит...   1. Дата на провеждане: 25.03.2020 г.   2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139, сграда "Office 1 Superstore" (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе") 3. Предназнач...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството" - Вътрешен одитор
Вътрешен одитор Успешно положилите изпита участници в курса получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството.   8. Плащане  Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 3 работни дни пр...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
Вътрешен одит...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
Вътрешен одитор Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Сертификат за Вътрешен одитор на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001.   9. Програма за курса За повече и...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - запознаване и интерпретация
Вътрешен одит... 1. Дати на провеждане: при сформиране на група 2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе"). 3. Пред...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - вътрешен одитор
Вътрешен одитор Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Сертификат за Вътрешен одитор на Cистеми за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 19011:2011 на база OHSAS 18001:2007. 9. Програм...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
Вътрешен одит на Система за безопасност на храните. Термини и определения 5.6.1 Принципи на одитиране 5.6.2. Управление на програми за одит – определяне и оценяване на рисковете и възможностите, свързани с програмите за одит; 5.6.3. Дейнос...

Новини

18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...
23 Януари 2020
На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организир...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...