Курс за обучение по системи за управление съгласно ISO 14001 :2004

 

1. Дати на провеждане: при сформиране на група

2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")

3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение е да предостави на участниците необходимата информация по стандарта и да им осигури знания и умения за въвеждане и прилагане в практиката.
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 14001 :2004 "Системи за управление по отношение на околната среда".
 
4. Цел на курса
Целта на курса за обучение е да се подготвят квалифицирани кадри за въвеждане и поддържане на Системи за управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление, 
като се усвоят знания за:
• принципите на СУОС;
• документите от системата за управление, свързани с управлението на околната среда;
• методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на управление на околната среда в практиката;
• методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУОС;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с околната среда.
и се придобият умения за:
• прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
• идентифициране и оценка на аспектите на околната среда;
• оценка на съответствието;
• наблюдение и измерване.

5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.3. Въведение в принципите на ISO 14001 :2004. Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;
5.4. Изисквания към Системите за управление на околната среда:
5.4.1. Аспекти на околната среда;
5.4.2. Законови и други изисквания;
5.4.3. Политика по околна среда;
5.4.4. Цели и програми;
5.4.5. Внедряване и функциониране;
5.4.6. Проверка.

6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 1 ден (8 часа дневно).

7. Удостоверение за преминато обучение
Участниците в курса на обучение получават Сертификат за преминато обучение по Системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 :2004.

За повече информация,моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 02/88 40 720; 0888 141 889.

9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Курс за обучение по системи за управление съгласно ISO 14001 :2004ЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...
23 Януари 2019
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопрое...

Полезно

12 Февруари 2019
За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на ...
05 Февруари 2019
Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат...