Курс за обучение по системи за управление съгласно ISO 14001 :2004

 

1. Дати на провеждане: при сформиране на група

2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")

3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение е да предостави на участниците необходимата информация по стандарта и да им осигури знания и умения за въвеждане и прилагане в практиката.
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 14001 :2004 "Системи за управление по отношение на околната среда".
 
4. Цел на курса
Целта на курса за обучение е да се подготвят квалифицирани кадри за въвеждане и поддържане на Системи за управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление, 
като се усвоят знания за:
• принципите на СУОС;
• документите от системата за управление, свързани с управлението на околната среда;
• методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на управление на околната среда в практиката;
• методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУОС;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с околната среда.
и се придобият умения за:
• прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
• идентифициране и оценка на аспектите на околната среда;
• оценка на съответствието;
• наблюдение и измерване.

5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.3. Въведение в принципите на ISO 14001 :2004. Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;
5.4. Изисквания към Системите за управление на околната среда:
5.4.1. Аспекти на околната среда;
5.4.2. Законови и други изисквания;
5.4.3. Политика по околна среда;
5.4.4. Цели и програми;
5.4.5. Внедряване и функциониране;
5.4.6. Проверка.

6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 1 ден (8 часа дневно).

7. Удостоверение за преминато обучение
Участниците в курса на обучение получават Сертификат за преминато обучение по Системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 :2004.

За повече информация,моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 02/88 40 720; 0888 141 889.

9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Курс за обучение по системи за управление съгласно ISO 14001 :2004ЕТИКЕТИ

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...