Открити 4 резултати за "Системи за управление на околната среда" в новини:

02 Юни 2014

ISO 14001 Системи за управление на околната среда

ISO 14000 е серия от стандарти за управление на околната среда, разработени и публикувани от International Organization ...

28 Февруари 2014

Годишен отчет за отпадъци

Във връзка с функционирането на Системата за управление на околната среда (ISO 14001), КОНСЕХО Ви напомня за влезлите в ...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

31 Май 2013

ISO 14001:2004

Международният стандарт ISO 14001:2004 посочва изискванията към Системата за управление на околната среда, като оче...

Открити 5 резултати за "Системи за управление на околната среда" в страници:

Стандарти / ISO 14001
Системи за управление на околната среда... Какво представлява ISO 14001? • ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическ...

Стандарти / ISO 17021
Системи за управление на околната среда...   Област на приложение Международният стандарт ISO/IEC 17021 съдържа принципите и изискванията за компетентност, последователност и безпристрастност на одита и сертификацията на системи за управление от всички видове (напр. системи за упр...

Системи за управление / Системи за управление на околната среда
Системи за управление на околната среда... Какво е система за управление на околната среда? Част от цялостната система за управление, която обхваща организационната структура, дейностите по планиране, отговорностите, методите, процедурите, процесите и ресурсите за развитие, внедряване, изп...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
Системи за управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление,  като се усвоят знания за: • принципите на СУОС; • документите от системата за упр...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
Системи за управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление, като се усвоят знания за: • принципите, процедурите и методите на одит на СУОС; • докум...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...