Открити 8 резултати за "Вътрешен одитор" в новини:

05 Септември 2017

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 4 и 5 октомври 2017 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за безопасност на...

20 Юни 2017

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

  На 29 и 30 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за...

05 Ноември 2015

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 26 и 27 ноември 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за безопасност на хра...

12 Май 2014

Курс за вътрешни одитори - НАССР

На 13 юни 2014 г. КОНСЕХО организира Курс за обучение на вътрешни одитори съгласно Спецификация НАССР и ISO 19011:2011. ...

18 Февруари 2014

Курс за вътрешни одитори - НАССР

На 27 февруари 2014 г. КОНСЕХО организира Курс за обучение на вътрешни одитори съгласно Спецификация НАССР и ISO 19011:2...

18 Февруари 2014

Курс по НАССР, Безопасност на храните и контрол на критичните точки

На 27 февруари 2014 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение по безопасност на храните и контрол на критичните точки,...

04 Септември 2013

HACCP - Система за самоконтрол

HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point)  Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръково...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

Открити 12 резултати за "Вътрешен одитор" в страници:

Обучения
Вътрешен одитор...   document.location.replace('//www.consejo.bg/'); ...

Услуги / Обучения
Вътрешен одитор...       КОНСЕХО провежда следните обучения:    I Теоретично обучение за запознаване с изискванията на конкретен стандарт.   II Практическо обучение по време на внедряването на системата за управление н...

Стандарти / ISO 19011
Вътрешен одитор... Международният стандарт ISO 19011 дава указания за одит на системи за управление, регламентира управлението на програми на одит и извършване на вътрешни или външни одити на системи за управление, както и указания за оценяване компетентността на лиц...

Стандарти / ISO 20121
Вътрешен одитор... Международният стандарт ISO 20121 регламентира изискванията за създаване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за управление на устойчиви събития и предоставя ръководство за изпълнение на тези изисквания като осигурява стабилна рамка з...

Стандарти / ISO 22716
Вътрешен одитор... Международният стандарт ISO 22716 дава указания за производството, контрола, съхранението и експедирането на козметични продукти. Стандартът описва основните принципи за прилагането на Добра производствена практика (GMP) в предприятията от...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качествотo"
Вътрешен одитор...   1. Дата на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139, сграда "Office 1 Superstore" (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе") 3. ...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството" - Вътрешен одитор
Вътрешен одитор Успешно положилите изпита участници в курса получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството.   8. Плащане  Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 3 работни дни пр...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
Вътрешен одитор...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група 2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе") ...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
Вътрешен одитор Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 19011 :2011 на база ISO 14001:2004. 9. Програма за курса За повече ...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - запознаване и интерпретация
Вътрешен одитор... 1. Дати на провеждане: при сформиране на група 2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе"). 3. Пред...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - вътрешен одитор
Вътрешен одитор Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Сертификат за Вътрешен одитор на Cистеми за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 19011:2011 на база OHSAS 18001:2007. 9. Програм...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
Вътрешен одитор Успешно положилите изпита участници получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на безопасността на храните.    8. Плащане Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни ...

Новини

13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...
28 Юни 2019
С решение на Правителството 29 юни е обявен за Ден на безопасността на...

Полезно

18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...
13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...