Открити 3 резултати за "СУОС" в новини:

02 Юни 2014

ISO 14001 Системи за управление на околната среда

ISO 14000 е серия от стандарти за управление на околната среда, разработени и публикувани от International Organization ...

28 Февруари 2014

Годишен отчет за отпадъци

Във връзка с функционирането на Системата за управление на околната среда (ISO 14001), КОНСЕХО Ви напомня за влезлите в ...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

Открити 6 резултати за "СУОС" в страници:

Стандарти / ISO 14001
СУОС... Какво представлява ISO 14001? • ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическ...

Стандарти / ISO 17021
СУОС), и допълва съществуващите изисквания на ISO/IEC 17021-1. Целият персонал, включен в извършването на одит на СУОС, трябва да притежава ниво на компетентност, което включва общата компетентност, описана в ISO/IEC 17021, както и знания ...

Стандарти / EMAS
СУОС (Система за управление на околната среда, обикновено съгласно ISO 14001) със съответните подходящи начини за контрол и процедури. Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изисквания...

Системи за управление / Системи за управление на околната среда
СУОС/, съгласно стандарта ISO 14001 e доброволно и има за цел да демонстрира загрижеността на организацията за намаляване на замърсяването чрез контрол на въздействията, които оказва върху околната среда със своите дейности, продукти или услуги. Сис...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление,  като се усвоят знания за: • принципите на СУОС; • документите от системата за управление, свързани с управлението на околн...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление, като се усвоят знания за: • принципите, процедурите и методите на одит на СУОС; • документите от системата за управление, свърза...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...