Успехът на НАССР

Успехът на НАССР

Същността на прилагане на системата HACCP е превантивната дейност.

HACCP системата се състои от два основни компонента:
HA - анализ на риска и идентифициране на опасностите на всеки етап от производството на храни, както и значението на оценката на рисковете за човешкото здраве.
CCP (Critical Control Point) - са етапите в производството, на които може да бъде контролиран, предотвратен или елиминиран рискът за безопасността на храните, или намалено тяхното въздействие до приемливи нива.

Успехът на системата HACCP зависи от квалификацията и обучението на служителите! 

На 27 март 2014 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение по безопасност на храните и контрол на критичните точки, съгласно Спецификация НАССР

Цената за участие на един курсист е 150 лева без ДДС.
При записване на повече от един участник от една организация - отстъпка от цената.

За повече информация може да се свържете с нас на тел.: 0700 12 070.

 


Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...