Как ISO стандартите допринасят на постигането на нулев глад в света?

Как ISO стандартите допринасят на постигането на нулев глад в света?
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обединените нации за устойчиво развитие и темата на тазгодишния Световен ден на храните. Международните стандарти на ISO са все по близо до този девиз, като показват, че са ценни инструменти за постигането му.
Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) 815 милиона души по света гладуват, докато 1,9 милиарда души са с наднормено тегло. Но постигането на свят с нулев глад до 2030 г. е не само възможно, а беше тема на тазгодишния Световен ден на храните на ФАО, който се провежда всяка година на 16 октомври.
ISO има повече от 1 600 международни стандарти за сектора на производството на храни, които пряко помагат за прекратяване на глада в световен мащаб чрез създаване на доверие в хранителните продукти, подобряване на селскостопанските методи и насърчаване на устойчиви и етични пазари. Те включват почти 850 стандарта от един от най-утвърдените технически комитети на ISO, ISO / TC 34; хранителни продукти, които обхващат всичко от благосъстоянието на животните до хранителните продукти, като например зърнените храни и млякото, както и тестването на суровини. Този комитет отговаря и за наскоро актуализираната серия ISO 22000 за управление на безопасността на храните, която обхваща стандарти, свързани с производството на храни, селското стопанство, опаковането, храненето, храните за животни и производството на фуражи.
Ключът към устойчивите системи за управление е осигуряване на поминък на всички от веригата на предлагането на храни и в момента ISO работи по редица стандарти, чиято цел е точно това. Един конкретен случай, предстоящата серия ISO 34101 за устойчиви и проследими какао зърна е създадена, за да улесни ефективните селскостопански практики, които освен това защитават околната среда и подобряват социалните условия на 14-те милиона дребни земеделски производители на какао в развиващите се страни.
Също така в процес на разработка е техническата спецификация ISO / TS 26030, приложение в хранителната промишленост на ISO 26000, един от най-референтните международни стандарти за социална отговорност в света. Той ще даде насоки за това как да се интегрират основните въпроси на социалната отговорност в хранителната верига, като по този начин се допринесе за много от целите на ООН за устойчиво развитие, като се предоставят препоръки на бизнеса за това как той може да работи по етичен, прозрачен и устойчив начин.
 
източник: www.iso.org
 ЕТИКЕТИ

Новини

27 Март 2019
Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата ...
25 Март 2019
На 18 април 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организира обучение за практич...

Полезно

18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...
13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...