Открити 4 резултати за "IFS Food" в новини:

20 Ноември 2018

Как ISO стандартите допринасят на постигането на нулев глад в света?

"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обединените нации за устойчиво развитие ...

30 Ноември 2017

IFS Food, нова версия 6.1

IFS Food е стандарт за одит на доставчици на хранителни продукти, на търговци на дребно и едро, както и на други п...

20 Октомври 2017

IFS Food Version 6.1

Международният технически комитет на IFS реши да публикува модифицирана версия на IFS Food 6 през ноември 2017 г., коя...

15 Март 2013

ПРОМЕНИ в IFS Food версия 6

Бихме искали да ви информираме за промени в стандарта за храни IFS Food. Тези актуализации се прилагат от 1 април 2013 г...

Открити 8 резултати за "IFS Food" в страници:

За фирмата / Кариери
IFS Food, FSSC 22000; - Одитиране и поддържане на Системи за управление, съгласно HACCP, ISO 22000, IFS Food, FSSC 22000. Тази позиция е за Вас, ако имате: - опит в създаването на процедури, политики и правила за управление на безопасността на ...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
IFS Food SA 8000 GLOBALG.A.P. OHSAS 18001 PCI DSS PA DSS GMP GDP и др.   ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат по различните стандарти:   ...

Стандарти / ISO 22000
IFS Food... Област на приложение: Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира храни...

Стандарти / HACCP
IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, BRC (Global standard for food safety).   ...

Стандарти / IFS Food
IFS Food е да регламентира на практика всички аспекти от провеждането на един одит. За разлика от други подобни стандарти, тук освен изискванията към сертифицираната организация, са дадени и изисквания към сертифициращата организация и одиторите, раз...

Стандарти / FSSC 22000
IFS Food и SQF. Строгият елемент на ISO 22000 в стандарта съответства на други сходни системи за управление, каквито са ISO 9001 и ISO 14001, с цел постигане на ефективна интеграция на системата.   Кратка предистория на FSSC 22000: ISO 22...

Системи за управление / Системи за безопасност на храните
IFS Food "Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти"; ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ; НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; НАРЕДБА №...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
IFS Food); за управление на информационните услуги и сигурността на информацията (ISO 20000-1; ISO 27001). В повечето случаи като основа за изграждането на Интергрирана система за управление се използва стандарта ISO 9001, чийито принципи са ...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...