Открити 4 резултати за "IFS Food" в новини:

20 Ноември 2018

Как ISO стандартите допринасят на постигането на нулев глад в света?

"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обединените нации за устойчиво развитие ...

30 Ноември 2017

IFS Food, нова версия 6.1

IFS Food е стандарт за одит на доставчици на хранителни продукти, на търговци на дребно и едро, както и на други п...

20 Октомври 2017

IFS Food Version 6.1

Международният технически комитет на IFS реши да публикува модифицирана версия на IFS Food 6 през ноември 2017 г., коя...

15 Март 2013

ПРОМЕНИ в IFS Food версия 6

Бихме искали да ви информираме за промени в стандарта за храни IFS Food. Тези актуализации се прилагат от 1 април 2013 г...

Открити 8 резултати за "IFS Food" в страници:

За фирмата / Кариери
IFS Food, FSSC 22000; - Одитиране и поддържане на Системи за управление, съгласно HACCP, ISO 22000, IFS Food, FSSC 22000. Тази позиция е за Вас, ако имате: - опит в създаването на процедури, политики и правила за управление на безопасността на ...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
IFS Food SA 8000 GLOBALG.A.P. OHSAS 18001 PCI DSS PA DSS GMP GDP и др.   ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат по различните стандарти:   ...

Стандарти / ISO 22000
IFS Food... Област на приложение: Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира храни...

Стандарти / HACCP
IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, BRC (Global standard for food safety).   ...

Стандарти / IFS Food
IFS Food е да регламентира на практика всички аспекти от провеждането на един одит. За разлика от други подобни стандарти, тук освен изискванията към сертифицираната организация, са дадени и изисквания към сертифициращата организация и одиторите, раз...

Стандарти / FSSC 22000
IFS Food и SQF. Строгият елемент на ISO 22000 в стандарта съответства на други сходни системи за управление, каквито са ISO 9001 и ISO 14001, с цел постигане на ефективна интеграция на системата.   Кратка предистория на FSSC 22000: ISO 22...

Системи за управление / Системи за безопасност на храните
IFS Food "Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти"; ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ; НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; НАРЕДБА №...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
IFS Food); за управление на информационните услуги и сигурността на информацията (ISO 20000-1; ISO 27001). В повечето случаи като основа за изграждането на Интергрирана система за управление се използва стандарта ISO 9001, чийито принципи са ...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...