Открити 2 резултати за "хранителна верига" в новини:

20 Ноември 2018

Как ISO стандартите допринасят на постигането на нулев глад в света?

"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обединените нации за устойчиво развитие ...

11 Юли 2018

Излезе новата версия на ISO 22000

Насочен към всички организации в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, независимо от размера или сектора, станд...

Открити 5 резултати за "хранителна верига" в страници:

Стандарти / ISO 22000
хранителна верига, включително и до точката на крайното им потребление: • добра комуникация по цялата хранителна верига; • системно управление, контрол на процесите; • Plan-Do-Check-Act (PDCA цикъл - обединяване на два отделн...

Стандарти / HACCP
хранителна верига – от първичното производство (на плодове, зеленчуци, животни и други за човешка консумация), през производство, транспортиране, съхранение, дистрибутиране, търговия, опаковане и преопаковане, сервиране, до крайната консумацият...

Стандарти / IFS Food
хранителна верига...   Област на приложение: Международният стандарт IFS Food е разработен с цел да осигури база за одитиране на производителите, които произвеждат под т. нар. „частни” търговски марки (Private labels). Това са търговски марк...

Стандарти / FSSC 22000
хранителна верига". Това доведе до допълнителна работа, подкрепена от големите производители на храни, включваши Kraft, Nestle, DANONE и Unilever под егидата на Конфедерацията на хранително-вкусовата промишленост на Европейския съюз (CIAA); това...

Обучения / "Етикетиране на храни - нови законодателни изисквания" (24.04.2015)
хранителна верига и здравето на животните – Сектор "Общо законодателство за храни" на Европейската комисия, както и на работни групи към ЕК – по етикетиране на храни, по хранителни и здравни претенции, по нови храни и нови храни...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...