Открити 3 резултати за "Системи за управление на безопасността на храните" в новини:

18 Октомври 2019

Пет важни въпроса, които компаниите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да винаги да имат предвид

Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишленост не е лесна задача. С навреме снабдени...

20 Ноември 2018

Как ISO стандартите допринасят на постигането на нулев глад в света?

"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обединените нации за устойчиво развитие ...

11 Юли 2018

Излезе новата версия на ISO 22000

Насочен към всички организации в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, независимо от размера или сектора, станд...

Открити 8 резултати за "Системи за управление на безопасността на храните" в страници:

Стандарти / ISO 22000
Системи за управление на безопасността на хранителните продукти" има следната структура: 1. Обхват 2. Нормативни позовавания 3. Термини и дефиниции 4. Контекст на организацията 5. Лидерство 6. Планиране 7. Поддръжка 8. Дейности 9. Оце...

Стандарти / HACCP
Системи за управление на безопасността на храните... Безопасността на храните е от изключителна важност за общественото здраве, която се осигурява с въвеждането на ефективни НАССР системи.  Какво е HACCP?  • HACCP е съкращение на Hazard Analysis ans Critical Control Point, коет...

Стандарти / IFS Food
Системи за управление на безопасността на храните...   Област на приложение: Международният стандарт IFS Food е разработен с цел да осигури база за одитиране на производителите, които произвеждат под т. нар. „частни” търговски марки (Private labels). Това са търговски марк...

Стандарти / FSSC 22000
Системи за управление на безопасността на храните...   FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти. Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (...

Стандарти / PAS 223
Системи за управление на безопасността на храните... PAS 223 е спецификация с публично достояние предоставяща насоки за разработването на пререквизитни програми и изискванията за производителите, занимаващи се с пакетиране на хранителни продукти и напитки. Тази спецификация подпомага разработването...

Системи за управление / Системи за безопасност на храните
Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация принадлежаща към хранителната верига" HACCP "Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му"; ...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
Системи за управление на безопасността на храните...   1. Дата на провеждане:   12.02.2020 г. 2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139,  сграда "Office 1 Superstore" (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе").  ...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ) в рамките на организациите, за осигуряване на ефикасно функциониране на НАССР системата като се усвоят знания за: • изискванията към документите от системата за управление безопасността...

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...