Открити 5 резултати за "СУБХ" в страници:

Стандарти / FSSC 22000
СУБХ) за производители на хранителни продукти. Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни). Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициати...

Системи за управление / Системи за безопасност на храните
СУБХ...   Разработването и внедряването на НАССР система се основава на следните международни стандарти, закони и наредби от българското законодателство: ISO 22000 "Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания ...

Обучения / Онлайн обучение "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
СУБХ; • приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с безопасността на храните. • и се придобият умения за: • прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи; • идентифициране и анализ на...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
СУБХ; • приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с безопасността на храните. • и се придобият умения за: • прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи; • идентифициране и анализ на...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
СУБХ) в рамките на организациите, за осигуряване на ефикасно функциониране на НАССР системата като се усвоят знания за: • изискванията към документите от системата за управление безопасността на храните; • методите и техниките за прил...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...