Открити 4 резултати за "СУБХ" в страници:

Стандарти / FSSC 22000
СУБХ) за производители на хранителни продукти. Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни). Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициати...

Системи за управление / Системи за безопасност на храните
СУБХ...   Разработването и внедряването на НАССР система се основава на следните международни стандарти, закони и наредби от българското законодателство: ISO 22000 " Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изис...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
СУБХ; • приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с безопасността на храните. • и се придобият умения за: • прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи; • идентифициране и анализ на...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
СУБХ) в рамките на организациите, за осигуряване на ефикасно функциониране на НАССР системата като се усвоят знания за: • изискванията към документите от системата за управление безопасността на храните; • методите и техниките за прил...

Новини

18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...
23 Януари 2020
На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организир...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...