Открити 2 резултати за "БДС EN ISO 50001:2011" в страници:

Стандарти / ISO 50001
БДС EN ISO 50001:2011...   Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергия...

Стандарти / EN 16001
БДС EN ISO 50001:2011...   БДС EN ISO 50001 заменя и отменя БДС EN 16001:2009 на 17.05.2012 г. В CEN ЕN 16001:2009 е отменен от 26.10.2011 г.  ...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...