Пет важни въпроса, които компаниите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да винаги да имат предвид

Пет важни въпроса, които компаниите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да винаги 
да имат предвид
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишленост не е лесна задача. С навреме снабдени вериги за доставки, които доставят храна на 7,7 милиарда жители, безпроблемните операции са от решаващо значение за доставката на безопасна храна. Повечето съвременни компании за съхранение и дистрибуция на храни осъзнават своята роля за безопасността на храните. Ръководствата познават най-разпространените стандарти за съхранение и дистрибуция на храни и прилагайки ги, гарантират на клиентите си, че са напълно наясно, когато става дума за анализ на риска и опасностите, управление на съоръженията и добри работни практики. Въпреки това, отскоро компаниите за съхранение и дистрибуция, особено онези, които работят във веригата за доставки на студени храни, се стремят да демонстрират своето разбиране за безопасността на храните на своите клиенти.
ISO 22000 е една от най-често прилаганите системи за управление на безопасността на храните (FSMS). Стандартът може да се използва от компании от сферата на храните от всякакъв размер и осигурява по-добро разбиране на рисковете за безопасност на храните по целия цикъл – от самото отглеждане на животните до трапезата на потребителите, включително тяхното съхранение и дистрибуция. Целта на всички системи за управление на безопасността на храните е насърчаване на добра хигиена и предотвратяване на инциденти, които биха направили хранителните стоки или продукти опасни за хората и животните. Добрата система за управление трябва да внедри активен подход към превенцията. 
 
Компаниите, които участват в съхранението, разпространението или транспортирането на храни, трябва да се съсредоточат върху следните пет ключови въпроса:
 
1. Управление на температурата
Транспортирането на охладени, замразени и топли храни представлява предизвикателство за техните превозвачи. Често в спецификациите температурите не са ясно дефинирани. Именно в такива случаи се прилага споразумението за международен превоз на бързоразвалящи се храни – ATP (Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs). То се позовава на договор на Организацията на обединените нации от 1970 г., който установява стандарти за международен превоз на бързоразвалящи се храни. Изменян многократно, той отчита вида на транспортираната храна и разстоянието, което тя трябва да измине. ATP определя вида на оборудването, използвано за транспортиране на бързоразваляща се храна през границите и колко често това оборудване трябва да бъде инспектирано. За управлението на хладилния транспорт и температурите може да бъде полезен PAS 1018:2017. Измервателните уреди трябва да отговарят на стандартите BS EN 12830, BS EN 13485 и BS EN 13486.
 
2. Защита на храните
Така както обществените места като стадиони и летища трябва да бъдат защитени, така и веригата за доставка на храни трябва да бъде защитавана от умишлени атаки. Атаките могат да дойдат от недоволни служители, вандали или биотерористи под формата на замърсяване с помощта на химикали, биологични агенти или други вредни вещества. Независимо дали целта е да бъдат убити хора или да се навреди на конкретен бизнес, терористичните действия са трудни за откриване и още по-трудно могат да бъдат предвидени. Системата за защита на храните предпазва не само здравето на потребителите, но и репутацията на производствените предприятията, PAS 96:2017 е полезен инструмент за прилагане на план за защита на храните по отношение на:
• определяне на потенциалните видове заплахи;
• приоритизиране на заплахите;
• определяне на критични контролни точки, необходими за смекчаване на заплахите;
• добавяне на строгост към плановете за реагиране при инциденти.
 
3. Измами с храни
Фирмите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да спомогнат за предотвратяване на умишленото заместване, подправяне или фалшификация на храни, хранителни съставки и опаковки на храни с цел икономическа изгода. Високият потенциал за печалба плюс ниският риск от последици или откриване създават предпоставки за извършване на измами с храни. Например смесване на конско месо с говеждо, високо фруктозен царевичен сироп с мед и растителни масла, разреждащи екстра върджин зехтин. 
Крайната цел трябва да бъде не еднократното откриване на измама, а да има проактивни системи, които не позволяват на продукта да бъде изложен на фалшификация. Значението на този въпрос е подчертано и от Информационния център по измами и качество на храните, създаден от Европейската комисия. Инструментите за управление на веригата за доставки, като SCREEN (мрежа за представяне на риска по веригата за доставки) помагат на организациите да проучат средата и да подчертаят местните и глобалните рискове. Организациите в хранително-вкусовата промишленост често използват точки за оценка на уязвимостта и критични контролни точки (съответно TACCP и VACCP) за управление на тези рискове, а Ръководството за защита на храни и напитки от преднамерена атака PAS 96:2017 често се посочва като полезен ресурс в управление на този вид риск. BS 10501:2014 "Ръководство за внедряване на контрол върху измамите при доставки" също може да се разглежда като помощ за управлението на измамите с поръчки.
 
4. Непрекъснатост на бизнеса
Какво означава непрекъснатост на бизнеса? Най-общо казано, това е способността на бизнеса да продължи да съществува дори когато нещо се обърка. Способността да се реагира решително по време на инцидент може да помогне за намаляване на негативните последствия. Тази способност позволява на организациите да останат на пазара, да бъдат конкурентоспособни, да добавят стойност към своите продукти, да гарантират договори за дълги периоди и да могат адекватно да реагират на инциденти.
Добрите практики за непрекъснатост на бизнеса също така могат да помогнат и за защита на клиентите на компаниите за съхранение и дистрибуция. Когато инцидентите по време на съхранение или доставка се управляват ефективно, марката и бизнесът на продавача и купувача също са защитени. Организация с внедрена система за управление в съответствие с изискванията на ISO 22000:2018 може да отговори на тези нужди (клауза 8.4 Реакция при аварийна ситуация). За организациите, които искат да внедряват стабилни практики за непрекъснатост на бизнеса, има допълнителни стандарти, които трябва да бъдат взети предвид:
• ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността;
ISO 28000 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки;
• PAS 7000:2014 Управление на риска по веригата на доставки. Преквалификация на доставчика
• BIP 2149:2008 Управление на риска и устойчивостта по веригата на доставки
 
5. Устойчиви бизнес практики
Повечето търговски компании имат по-голямо отрицателно въздействие върху околната среда от обикновения човек. Естеството на работа на студената верига означава, че използването на енергия може да се превърне в истински проблем при работа на промишлени хладилни инсталации и HGV. Специфичните стандарти, които могат да помогнат на компаниите да подобрят своите екологични показатели, са ISO 50001 "Системи за управление на енергията" и ISO 14001 "Cистеми за управление по отношение на околната среда". Тези стандарти, заедно с ISO 22000, следват една и съща структура, което улеснява интегрирането им и може да помогне на бизнеса да подобри своята организационна устойчивост.
 
Цялостната система за управление на безопасността на храните включва процеси и процедури за оценка, идентифициране и контрол на опасностите за храните. Стандарт ISO 22000:2018 помага на организациите да постигнат това като използват подход, основан на оценката на риска, който в крайна сметка намалява риска за техния бизнес, марки и клиенти.
 

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...