Ден на безопасността на движението по пътищата в България

Ден на безопасността на движението по пътищата в България
С решение на Правителството 29 юни е обявен за Ден на безопасността на движението по пътищата. Цялата 2019 година в страната минава под мотото "Пази семейството си на пътя" чрез активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението.
В продължение на тази практика, обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата ще създаде възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област, както и вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи.
Денят 29 юни ненапразно е избран. Черната статистика показва, че летните месеци са най-тежките по отношение на смъртни случаи. По данни на МВР само от началото на месец юни общият брой ПТП е 491, като при тях 58 души са загубили живота си и над 300 са ранените.
Пътната безопасност е важна, тъй като пътните катастрофи са причина за 1,35 милиона смъртни случая в световен мащаб и над 84 000 смъртни случая в европейския регион всяка година. Пътните катастрофи са водещият убиец на хора на възраст между 5 и 29 години. Тридесет процента от смъртните случаи при пътни катастрофи включват пешеходци и велосипедисти, които са сред най-уязвимите участници в пътното движение.
За да се опази човешкият живот и здраве, често е необходима само малко толерантност, дисциплина и адекватна преценка от страна на участниците в движението. Каквото и да се говори по темата, не може да се отрече, че личната отговорност на всеки зад волана е определяща за това да няма катастрофи, загинали и ранени на пътя. 
Добри практики за управлението на безопасността на движението по пътищата в държавни и частни дружества могат да бъдат приложени чрез внедряване на стандарт ISO 39001 "Системи за управление на безопасността на движението по пътищата". Повече за ползите от стандарта можете да прочетете тук.ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...