БДС ISO 39001:2014 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата

БДС ISO 39001:2014 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб, причинявайки над 1,25 милиона смъртни случая всяка година, а броят наранявания и осакатявания е в пъти по-голям. Предотвратяването на смърт и инциденти в пътнотранспортните произшествия е световен приоритет и засяга всяка една организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата. Необходим е систематичен и ориентиран към резултатност подход, чрез който да се намали огромният брой инциденти, да се акцентира върху безопасността и да се възпитава отговорността на хората към собствената им безопасност, както и към тази на околните.

Стандарт ISO 39001 е приложим и практичен инструмент за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и тези, които:
  • използват пътната мрежа (превозвачи, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари, или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания)
  • планират, изграждат или поддържат пътната инфраструктура (проектантски организации, пътностроителни и пътноподдържащи фирми, общини и др.)
  • оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции, генериращи трафик, като напр. учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.).
 
Стандартът осигурява изисквания за аспекти на безопасността като скорост, състояние на превозното средство, пътна инфраструктура, осведоменост на водача и др. Крайната цел на заложените в ISO 39001 добри практики за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП) е да се премахнат смъртните случаи по пътищата и тежките наранявания, като своевременно се определят периодични количествени цели за намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания, както и овладяване на факторите, които са причинно свързани с тях.
 
Внедряването на ISO 39001 ще спомогне за:
- Предотвратяване на смъртни случаи и сериозни наранявания, които могат да бъдат избегнати в транспортната мрежа, включително на работното място и докато пътувате до него.
- Допринасяне за по-добро планиране, проектиране, експлоатация и използване на пътната система.
- Намаляване на фирмените разходи за пътнотранспортни произшествия и инциденти (чрез намаляване на загубени работни дни, застрахователни премии и разходи за ремонт).
- Намаляване на застрахователните премии и сметките за ремонт.
- Демонстриране на социална отговорност, подобряване на организационния имидж и израстване на бизнеса.
- Принос към националните и глобални усилия за предотвратяване на смърт и сериозни наранявания при пътни катастрофи.
- Увеличаване на конкурентното предимство в тръжните процеси.

 

Новини

13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...
28 Юни 2019
С решение на Правителството 29 юни е обявен за Ден на безопасността на...

Полезно

18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...
13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...