HACCP - Система за самоконтрол

HACCP - Система за самоконтрол
HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point) 
Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му

Спецификация НАССР се базира на седем основни принципа: 
  

1. Анализ на опасностите
Определяне на потенциалните опасности, свързани с производството на храни на всички етапи от производството им.

2. Определяне на Критичните Контролни Точки или CCP (Critical Control Point)
Определяне на точките, които могат да бъдат поставени под контрол с цел премахване или свеждане до минимум на вероятността от появата на опасност.

3. Определяне на критична граница и въвеждането й
Определя се критична граница за даден периметър, която трябва да бъде спазвана за да е сигурно, че CCP е под контрол.

4. Установяване на система на мониторинг /контрол/ на CCP чрез наблюдение
Система на контрол с оглед осигуряването, че всяка CCP е под контрол, т.е. че критичните граници се спазват.

5. Установяване на корективни действия /мерки/
Те се предприемат, когато мониторинга показва, че определена CCP е извън контрол. Тогава настъпилата ситуация трябва да веднага да бъде коригирана чрез предприемане на подходящи действия.

6. Установяване на процедури за верификация /проверка/ на системата
Те са с цел потвърждаване, че системата НАССР работи ефективно, както и съществуването на евентуални недостатъци.

7. Въвеждане на документация
Водената документация обхваща всички процедури и записи, подходящи за прилагането на тези принципи.ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...