BG05M9OP001-1.008 "ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"


До края на месец февруари, 2016 г.  се очаква да стартира схема BG05M9OP001-1.008 "ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"
Предвиденото  финансиране е  100%  за микро, малки и средни предприятия и 80 % за големи предприятия.
 
Допустими за кандидатстване са следните  дейности:
1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията. 
2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите. 
3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.          
3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд  – ВS OHSAS 18001:2007.
3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.            
4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Допълнителна информация можете да видите ТУК.
 
За повече информация можете да се свържете с нас и лично да коментираме възможностите, които проектната инициатива позволява!

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...