Защо се налага актуализация на стандарт ISO 9001:2008?

Защо се налага актуализация на стандарт ISO 9001:2008?

Последната актуализация на ISO 9001 е в ход. Това е първата голяма ревизия на стандарта след ISO 9001:2000. Все още в работен вариант, тази последна редакция обхваща значителните промени в технологиите, бизнес разновидностите и глобалната търговия, в това число:

• Растежът на фирмите, предлагащи услуги и необходимостта от управление на качеството в този сектор;
• Признаване на необходимостта от хармонизиране и интегриране на системите за управление на качеството в други системи за управление на бизнеса и да послужи като основа на управление на бизнеса;
• Необходимост от увеличаване съвместимостта и връзката с другите ISO стандарти; 
• Подпомагане по-лесното разбиране на изискванията на ISO 9001, и повишаване приложимостта му към различните организации.

 
ЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...
23 Януари 2020
На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организир...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...