Защо се налага актуализация на стандарт ISO 9001:2008?

Защо се налага актуализация на стандарт ISO 9001:2008?

Последната актуализация на ISO 9001 е в ход. Това е първата голяма ревизия на стандарта след ISO 9001:2000. Все още в работен вариант, тази последна редакция обхваща значителните промени в технологиите, бизнес разновидностите и глобалната търговия, в това число:

• Растежът на фирмите, предлагащи услуги и необходимостта от управление на качеството в този сектор;
• Признаване на необходимостта от хармонизиране и интегриране на системите за управление на качеството в други системи за управление на бизнеса и да послужи като основа на управление на бизнеса;
• Необходимост от увеличаване съвместимостта и връзката с другите ISO стандарти; 
• Подпомагане по-лесното разбиране на изискванията на ISO 9001, и повишаване приложимостта му към различните организации.

 
ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...