Етикетиране на храни - нови законодателни изисквания

 


1. Дата на провеждане: при сформиране на група
                                     
2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе") 
 
3. Предназначение на курса
Запознаване на участниците с най-новите изисквания на Регламент 1169/2011 за етикетиране на храни и представяне на хранителната информация като им осигури знания и умения за прилагането им в практиката.
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите се прилага задължително от всички стопански субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига; за всички храни, предназначени за крайния потребител, включително за храни, доставяни от заведения за обществено хранене, и храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене; за услугите по приготвяне и предлагане на храни, предоставяни от транспортни дружества.
Курсът е предназначен за производители на храни, дистрибутори на храни, хранителни вериги, заведения за обществено хранене, фирми за кетеринг и др.
 
4. Съдържание на курса на обучение  
• Основни изисквания на Европейски регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. Промени в изискванията за етикетиране на храните, произтичащи от влизането в сила на Регламента;
• Изисквания към представяне на хранителна информация (изчисляване на енергийна стойност, представяне на мазнини, въглехидрати, белтък, витамини и минерали) при етикетиране;
• Семинарно занятие за разработване на етикети за различни видове храни. Работа по групи.
• Представяне на разработените етикети. Оценка, дискусия, въпроси и отговори.
 
5. Лектор:
Проф. д-р Веселка Дулева е с медицинска специалност Хранене и диететика и е Национален консултант по Хранене и диететика към МЗ, официален представител на България в СЗО по Хранене и хранителна политика, началник отдел "Храни и хранене" към НЦОЗА. 
След двугодишно обучение в Институт по международно законодателство по храни на Мичигански щатски университет, доц. Дулева е сертифициран експерт по международно законодателство по храни.
Проф. Дулева участва в разработване на нормативни документи по храни и хранене в Европейската комисия и на национално ниво, член е на  Постоянен комитет за хранителна верига и здравето на животните – Сектор "Общо законодателство за храни" на Европейската комисия, както и на работни групи към ЕК – по етикетиране на храни, по хранителни и здравни претенции, по нови храни и нови хранителни субстанции, диетични храни и др.
Специализирала е в редица водещи институции и университети в света - САЩ, Стокхолм, СЗО, Москва и др., дългогодишен преподавател в курсове по храни и хранене за лекари и медицински специалисти, както и в курсове, организирани от Съюза по хранителна промишленост и браншови организации на производители на храни.
Проф. Дулева е член на редакционната колегия на "Българско списание за обществено здраве" и сп. "Хранително-вкусова промишленост".
 
6. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.

Всеки участник получава Сертификат за проведеното обучение.
 
7. Плащане
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 3 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение за етикетиране на храни
 
8. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.

 
 
 

Етикетиране на храни - нови законодателни изискванияЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...