Kурс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

Kурс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството
На 15 и 16 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе курс за обучение на Вътрешни одитори на системи за управление на качеството.
 
Този курс Ви е необходим, ако:
• Вашата организация внедрява Система за управление на качеството на базата на ISO 9001:2015;
• Желаете да се запознаете с изискванията на новата версия на стандарта от 2015г.;
• Имате вече внедрена система по ISO 9001:2008 и трябва да осъществите прехода към новата версия на стандарта;
• Желаете да придобиете знания и умения за провеждане на вътрешни одити на системи за управление на качеството.
 
По време на курса ще научите:
• Целта и ползите на Системата за управление на качеството;
• Основните изисквания на ISO 9001 и процесите, необходими за разработване, внедряване, функциониране, мониторинг, преглед и подобряване на Системата за управление;
• Целта, структурата и съдържанието на ISO 19011;
• Как да планирате, организирате, провеждате и докладвате резултатите от извършените вътрешни одити.

Курсът е подходящ за:  
• вътрешни одитори по ISO 9001:2008;
• висши ръководители;
• представители на ръководството / отговорници за Системата за управление;
• мениджъри и специалисти по качеството;
• служители, пряко отговорни за създаването, внедряването и поддържането на системи за управление на качеството.
 
Цената за участие е 360,00 лева с включен ДДС.
При записване на повече от един участник от една организация - отстъпка от цената.
За повече информация може да се свържете с нас на тел.: 0700 12 070; 0888 141 889.
 
ЗАЯВИ СЕГА

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...