ISO 9001:2015 е публикуван


ISO 9001:2015 бе публикуван официално на 23 септември 2015 г. 
ISO 9001 е най-широко приетият стандарт за системи за управление на качеството, който се използва от милиони организации в световен мащаб за правилно организиране и управление на дейността с цел по-висока удовлетвореност на клиентите.
След първото си издание през 1987, ISO 9001 претърпя първата си главна редакция през 2000 г. включвайки промени, направени след обратна връзка от потребители и експерти от цял свят. 
Термините, даващи значение на изискванията на ISO 9001, са определени в ISO 9000, който също е преработен и публикуван едновременно с ISO 9001.
От 2000 г., начинът по който правим бизнес се е променил значително. Имаме незабавен достъп до информация и по-високи очаквания от клиентите, като в същото време се налага да се справяме с по-сложни вериги за доставка и конкуренция в световен мащаб.

Някои от основните промени в ISO 9001:2015 са:
• Акцент върху изграждането на система за управление, пригодена към специфичните нужди на всяка организация;
• Ново изискване висшият мениджмънт да бъде ангажиран и отговорен и управлението на качеството да е интегрирано в бизнес стратегията на организацията;
• Риск-базираният замисъл на стандарта превръща системата за управление в превантивен инструмент и насърчава непрекъснатото подобряване;
• По-малко ограничителни изисквания за документиране: организацията вече могат да решават каква документирана информация е необходима и в какъв формат трябва да бъде;
• Приравняване на ISO 9001 с други ключови стандарти на системата за управление (ISO 14001, ISO 27001, ISO 31000 и т.н.), чрез използване на обща структура и ядро на текста, съгласно Annex SL.


Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...