IFS Food, нова версия 6.1


IFS Food е стандарт за одит на доставчици на хранителни продукти, на търговци на дребно и едро, както и на други производители на хранителни продукти. IFS Food може да се използва само когато даден продукт е "преработен" или когато съществува риск за продукт като замърсяване по време на първичното опаковане.
 
Предимствата за организациите, които са внедрили IFS Food са:
  •  Прозрачност и улесняване на достъпа до пазара;

  •  Приемане по цялата верига на доставки;
  •  Непрекъснато подобрение чрез диференцираната IFS система за оценяване;
  •  Управление на доставчиците в базата данни на IFS;
  •  Многоезични инструменти за прилагане чрез насоки, обучение, уеб-семинари и електронно обучение;
  •  Измеримо подобрение на процесите и по този начин предотвратяване и намаляване на разходите.
 
Какви са промените в новата версия?
Най-важните промени в IFS Food v.6.1 са:

  •  Добавени са изисквания относно измамите с хранителни продукти;
  •  Променено е изискването за управление на алергените;
  •  Описание на процедурите за Интегрираната програма беше адаптирана към правилата, валидни от 01.05.2017г.;
  •  Включени са препратки към настоящата Доктрина;
  •  Задължително включване на QR кодове в сертификата IFS, за да се проследи истинността му.

Тези промени са внедрени в новата версия чрез:

  •  Промяна на съществуващите изисквания и речника с дефиниции;
  •  Включване на три нови изисквания и свързани с тях дефиниции в речника;
  •  Нова задължителна част в доклада от одита.
 
Кога влизат в сила новите изисквания?
Новата версия на стандарта влиза в сила от 1 юли 2018г., и няма да има преходен период.
Вследствие на това публикуването на IFS Food Version 7 ще бъде отложено до края на 2018 г.
 
Организациите, които са одитирани без предупреждение и имат одитен период, започващ на/или след 1 юли 2018 г., ще бъдат одитирани по IFS Food 6.1, а тези, чийто период е преди 1 юли 2018 г., трябва да бъдат одитирани по IFS Food 6 от м.април 2014г.!
 
Какво означава новата версия за сертифициращите органи?
Всички одитори по IFS трябва да се запознаят с промените на новата версия чрез сертифициращите органи, за да имат право да одитират по този стандарт.
 ЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...