Стартират процедурите по отдаване на концесия на морски плажове през 2019 година

Стартират процедурите по отдаване на концесия на морски плажове през 2019 година
Независимо дали става дума за ситния златист пясък или за шума на морето, плажовете имат невероятна способност да привличат хора отблизо и далеч. Внедряването на международния стандарт за плажове ISO 13009 улеснява поддържането на тяхната красота и привлекателност.
Освен за туристите, които търсят слънце, плажовете са важна част и от нашата екология, а запазването им чисти, безопасни и устойчиви е важно колкото за хората, толкова и за нашата планета. Стандартът ISO 13009:2015 "Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове" предоставя международно съгласувани насоки към концесионерите за прилагане на по-добри решения за управление на плажовете.

В допълнение към общото управление на плажовете, ISO 13009 включва всичко от плажната и водната безопасност до почистването, инфраструктурата, изхвърлянето на отпадъци, планирането и популяризирането на туристическите обекти.
Стандартът е полезен инструмент за подпомагане на туристическите агенции, хотелиерите, строителните предприемачи и местните власти да управляват по-добре плажовете си. Освен това прилагането на стандарт ISO 13009 е ценен маркетингов инструмент за привличане на публично финансиране за по-нататъшни подобрения, както и на инвеститори и посетители, които ще подпомогнат търговските услуги в района.

Внедряването на стандарта гарантира, че развлекателните дейности в района се извършват в социално отговорна рамка и предоставя насоки за безопасност и хигиена на посетителите.

Стандарт ISO 13009, приложим за плажните услуги и одитиран ежегодно от технически експерти, помага на концесионерите да осигурят устойчиво управление на своите плажове, както и безопасни и висококачествени услуги. Но по-важното е, че притежаването му означава публичен ангажимент за непрекъснато усъвършенстване.


Повече за ISO 13009:2015 можете да прочетете тук.ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...