Ръководството за одитори на информационни системи за управление на сигурността е обновено

Ръководството за одитори на информационни системи за управление на сигурността е обновено
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за насоки за одит на ISMS. Запазването на чувствителна за компанията и за безопасността на личните данни информация е не само необходимост за всеки бизнес, но и законово изискване. Много организации спазват това изискване с помощта на система за управление на информационната сигурност (ISMS).
В епоха на нарастващо използване на данни и риск от нарушаване на сигурността на информацията, и кибератаки, ползите от внедряване на ISMS са безспорни. Тя не само може да помогне за свеждането до минимум на вероятността от подобни нарушения, но и да намали разходите, свързани с осигуряване на безопасност и сигурност на информацията.
ISO/IEC 27001 е един от най-известните международни стандарти за изискванията на ISMS, част от серия стандарти, предназначени да помогнат на организациите да управляват сигурността на своята информация.
Един от тях, ISO/IEC 27007, Информационни технологии - Техники за сигурност - Насоки за одит на системи за управление на информационната сигурност, предоставя насоки за ефективни одити на ISMS, за да се гарантира, че те са толкова силни и работещи, колкото са предназначени да бъдат. Стандартът е преработен, за да се гарантира, че остава адекватен на изискванията и с цел да бъде приведен в съответствие с актуализациите към допълващия го стандарт ISO 19011, Насоки за одит на системи за управление.
Стандартът предоставя обширни насоки за одит на изискванията, посочени в ISO/IEC 27001, както и за компетентността на одиторите на ISMS. Той също така е предназначен да се използва заедно с указанията, съдържащи се в ISO 19011.ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...