Ръководството за одитори на информационни системи за управление на сигурността е обновено

Ръководството за одитори на информационни системи за управление на сигурността е обновено
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за насоки за одит на ISMS. Запазването на чувствителна за компанията и за безопасността на личните данни информация е не само необходимост за всеки бизнес, но и законово изискване. Много организации спазват това изискване с помощта на система за управление на информационната сигурност (ISMS).
В епоха на нарастващо използване на данни и риск от нарушаване на сигурността на информацията, и кибератаки, ползите от внедряване на ISMS са безспорни. Тя не само може да помогне за свеждането до минимум на вероятността от подобни нарушения, но и да намали разходите, свързани с осигуряване на безопасност и сигурност на информацията.
ISO/IEC 27001 е един от най-известните международни стандарти за изискванията на ISMS, част от серия стандарти, предназначени да помогнат на организациите да управляват сигурността на своята информация.
Един от тях, ISO/IEC 27007, Информационни технологии - Техники за сигурност - Насоки за одит на системи за управление на информационната сигурност, предоставя насоки за ефективни одити на ISMS, за да се гарантира, че те са толкова силни и работещи, колкото са предназначени да бъдат. Стандартът е преработен, за да се гарантира, че остава адекватен на изискванията и с цел да бъде приведен в съответствие с актуализациите към допълващия го стандарт ISO 19011, Насоки за одит на системи за управление.
Стандартът предоставя обширни насоки за одит на изискванията, посочени в ISO/IEC 27001, както и за компетентността на одиторите на ISMS. Той също така е предназначен да се използва заедно с указанията, съдържащи се в ISO 19011.ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...