Изкуственият интелект вече си има стандарти за качество


Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цялата информация как изкуственият интелект е заплаха за нашето общество, някои експерти смятат тъкмо обратното: можем да приемем и да се възползваме от силата на технологиите.
Изкуственият интелект (ИИ) е навсякъде. ИИ ни препоръчва кой филм да гледаме, в кой ресторант да отидем, предотвратява автомобилни катастрофи, резервира полети, проследява таксита, открива финансови измами и създава плейлисти. През 50-те години определението за изкуствен интелект е: машина, работеща по начини, които се смятат за "интелигентни" тоест равни на задачите, изпълнявани от хората. Оттогава използването на компютър и генерирането на данни се е увеличило значително, като текущите оценки са за произвеждане на 2,5 квинтилионни байта всеки ден.
Голяма част от тези данни са изходни данни или информация, събирана от ежедневната употреба на мобилни телефони, социални медии и Интернет. Тази информация обикновено е известна като "големи данни" и е мястото, където ИИ се опитва да помогне. Той използва машинно обучение, за да анализира тези данни в реално време със скорост и обем, с които никой човек не би могъл да го направи. Не е изненадващо, че частният сектор е възприел ИИ и все повече го използва, за да получи по-точна информация за поведението на потребителите, финансовите транзакции, логистиката и прогнозирането на бъдещите тенденции. 
Организацията на обединените нации признава силата на ИИ и работи с частния сектор за "филантропия на данните", така че информация като проучвания, статистика и потребителски профили да може да се използва за общественото благо. Например, изследователите използват сателити и дистанционни сензори с ИИ технология, за да предскажат екстремни метеорологични събития, които засягат земеделието и производството на храни в развиващите се страни.
Имайки това предвид, ISO съвместно с Международната електротехническа комисия (IEC) - идентифицира необходимостта от разработване на стандарти за ИИ, които да са от полза за всички общества. Подкомитетът за изкуствен интелект ISO / IEC JTC 1 / SC 42 е създаден преди две години и вече публикува три стандарта, свързани с големите данни, като 13 други проекта са в процес на разработка.
SC 42 има широк обхват за развитие на ИИ, който включва основни терминологии и дефиниции, управление на риска, пристрастията и надеждността в системите за интелектуална интеграция, устойчивост на невронни мрежи, системи за машинно обучение и преглед на етичните и социални проблеми. Двадесет и седем страни членки участват в тази програма, а други 13 страни са наблюдатели.
От правителствата на отделните страни зависи какви точно регулации ще наложат, защото има разлика между стандартизация и регулации. Правителствата и частната индустрия често използват международните стандарти като препратка към законите, за да гарантират спазването на основни норми от индустрията. Например задължават компаниите да се сертифицират по даден стандарт.

Грешки в изкуствения интелект
Сигурността на данните и начинът на тяхното използване остават проблем в обществото, особено когато се споменава страховитата "компютърна грешка". Математиката се очертава като решаващото средство за борба с грешките. Програмите на ИИ играят с числа като изследователите генерират атаки и защити на ИИ системи, опитвайки се да ги "подмамят" и разработват решения на проблемите, които откриват. Изкуственият интелект все още се нуждае от човешка намеса, която да наложи правила и контрол.

Страхове и фобии 
Въпреки напредъка и големите ползи от изкуствения интелект, голяма част от широката общественост се страхува от ИИ като от опасна дейност, представяйки си как роботите ще станат "терминатори", подобни на Шварценегер, които да заменят хората. Това няма да се случи в близките векове. Изкуственият интелект е в състояние да върши много прецизни задачи много бързо. Това е впечатляващо и генерира огромни икономии на разходи, но е известно като "тесен интелект". Човешкият мозък е способен да изпълнява тази "тясна" задача, но също така и хиляди други "по-широки" и по-сложни задачи. Роботиката е една от най-вълнуващите области за развитие на ИИ, но митът, че машините ще бъдат способни на изкуствен общ интелект като "Терминатор", няма да се осъществи в обозримо бъдеще.
ИИ все още е по-скоро обещание, отколкото постигната мечта. Изследванията се движат по-бързо, отколкото техните разработени приложения. Роботизираните оръжия например могат да правят само това, за което са програмирани и то не включва "разузнаване". Ако е необходима промяна, като например работа от другата страна на колата, се изисква промяна в програмирането, което включва човек.
Разработчиците на ИИ трябва да се ангажират повече с проблемите на обществото, за да осигурят прозрачност, а стандартите, разработени от комитета за осигуряване на надеждност на системата, качеството на данните и нейните граници, ще повишат доверието и способността за взаимодействие с различни хранилища на данни.
Според комисията, работните места на хората се променят, а не изчезват. Изкуственият интелект ще изпълнява повече ръчна работа и рутинни задачи като стандартни договори и документи, а хората ще имат повече време да се концентрират върху умения, включващи съпричастност, добро отношение в медицинското лечение, етичните въпроси и страничното мислене. В бъдеще ще възникват възможности за преквалификация и работа в по-предизвикателна и интересна среда.

Нови хоризонти
Как изкуственият интелект ще ни помага в бъдеще? Бъдещето приложение на ИИ ще бъде остновно в сферата на "свободните ръце". Носенето на интелигентни очила например ще даде възможност на потребителите само да видят счупена пералня и да получат информация какъв е проблемът и как да го отстранят. Ако сте на пътешествие само с поглед към някоя сграда ще разберете историята, функциите и услугите, които тя предоставя.
Ако оставим интелигентните очила настрана, големите надежди на комисията са, че правителствата и бизнеса ще успеят да използват най-доброто от изкуствения интелект, за да може той да помогне за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. Трябва да постигнем повече от това да пращаме селфи с котешки уши на приятелите си във фейсбук. Действителните приложения на Изкуствения интелект ще доведат до промени, които помагат в областта на медицината, селското стопанство, изменението на климата и научните открития - важни приложения, които ще са от полза за обществото.


Източник:
http://www.iso.org/home.html

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...