Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни, приет на второ четене
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопроекта за изменение на Закона за за защита на личните данни.
Внесеният от Министерски съвет на 18.07.2018 г. законопроект бе обект на обсъждане в т. 2 от днешното заседание.

За разлика от досегашната уредба, със законопроекта се унифицират разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. По този начин се осигуряват хомогенно и високо ниво на защита на личните данни и улесняване на обмена на информация с компетентните органи на другите държави-членки на ЕС, което има решаващо значение за ефективното осъществяване на това сътрудничество

В законопроекта се предлага допълнителна актуализация на:
  • понятия в областта на личните данни,
  • актуализиране в смисъла на Регламент 2016/679 и Директива 2016/680,
  • повече информация, относно регистрацията на администратори,
  • особени ситуации на обработване на лични данни,
  • информация, относно санкциите и др.
Законопроектът цели унифициране на разпоредбите за защита на личните данни.

Законопроектът е приет ​с пълен консенсус по всички текстове.
Предстои финално гласуване в следващите дни.


 ЕТИКЕТИ

Новини

28 Юни 2019
С решение на Правителството 29 юни е обявен за Ден на безопасността на...
03 Юни 2019
Корупцията е широко разпространено явление в световен мащаб. Тя поражда сериозни...

Полезно

18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...
13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...