Актуализиран е ISO 50001 - водещият международен стандарт за подобряване на енергийната ефективност

Актуализиран е ISO 50001 - водещият международен стандарт за подобряване на 
енергийната 
ефективност

ISO 50001:2018 "Системи за управление на енергията - изисквания с насоки за ползване" е стратегически инструмент за по-ефикасно и ефективно използване на енергията. Той предоставя рамка за управление на енергийните характеристики и намаляване на енергийните разходи, като същевременно помага на компаниите да редуцират въздействието си върху околната среда, с цел постигане на целите за намаляване на газовите емисии.
 
Основните промени в сравнение с предходното издание са:
- адаптиране към изискванията на ISO стандартите за системи за управление, включително структура на високо ниво, идентичен основен текст и общи термини и определения, за да се гарантира висока степен на съвместимост с други стандарти на системата за управление;
- по-добра интеграция с процесите на стратегическо управление;
- изясняване на езиковата структура и структурата на документа;
- по-силен акцент върху ролята на висшето ръководство;
- редакция на контекста на термините и техните определения в клауза 3 и актуализиране на някои определения;
- включване на нови определения, включително "подобряване на енергийната ефективност";
- изясняване на изключенията от типове енергия;
- изчистване на термина "енергиен преглед";
- въвеждане на концепция за нормализиране на показателите за енергийна ефективност [EnPI (и)] и свързаните с тях базови граници [EnB (s)];
- добавяне на подробности относно плана за събиране на енергийни данни и свързаните с него изисквания (в старото издание: "план за измерване на енергията");
- промяна на текста, свързан с показателите за енергийна ефективност (EnPI) и енергийните базови граници [EnB (s)], за да се осигури по-добро разбиране на тези понятия.
 
Разработването и изпълнението на
ISO 50001 включва енергийна политика, цели и планове за действие, свързани с енергийната ефективност и потребление на енергия при спазване на приложимите законови и други изисквания. Внедряването на стандарта дава възможност на организациите да определят своите енергийни цели, да предприемат необходимите действия за подобряване на енергийната ефективност и да демонстрират съответствието на своята система с изискванията на стандарта.

източник: www.iso.orgЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...
23 Януари 2019
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопрое...

Полезно

12 Февруари 2019
За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на ...
05 Февруари 2019
Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат...