Актуализиран е ISO 50001 - водещият международен стандарт за подобряване на енергийната ефективност

Актуализиран е ISO 50001 - водещият международен стандарт за подобряване на 
енергийната 
ефективност

ISO 50001:2018 "Системи за управление на енергията - изисквания с насоки за ползване" е стратегически инструмент за по-ефикасно и ефективно използване на енергията. Той предоставя рамка за управление на енергийните характеристики и намаляване на енергийните разходи, като същевременно помага на компаниите да редуцират въздействието си върху околната среда, с цел постигане на целите за намаляване на газовите емисии.
 
Основните промени в сравнение с предходното издание са:
- адаптиране към изискванията на ISO стандартите за системи за управление, включително структура на високо ниво, идентичен основен текст и общи термини и определения, за да се гарантира висока степен на съвместимост с други стандарти на системата за управление;
- по-добра интеграция с процесите на стратегическо управление;
- изясняване на езиковата структура и структурата на документа;
- по-силен акцент върху ролята на висшето ръководство;
- редакция на контекста на термините и техните определения в клауза 3 и актуализиране на някои определения;
- включване на нови определения, включително "подобряване на енергийната ефективност";
- изясняване на изключенията от типове енергия;
- изчистване на термина "енергиен преглед";
- въвеждане на концепция за нормализиране на показателите за енергийна ефективност [EnPI (и)] и свързаните с тях базови граници [EnB (s)];
- добавяне на подробности относно плана за събиране на енергийни данни и свързаните с него изисквания (в старото издание: "план за измерване на енергията");
- промяна на текста, свързан с показателите за енергийна ефективност (EnPI) и енергийните базови граници [EnB (s)], за да се осигури по-добро разбиране на тези понятия.
 
Разработването и изпълнението на
ISO 50001 включва енергийна политика, цели и планове за действие, свързани с енергийната ефективност и потребление на енергия при спазване на приложимите законови и други изисквания. Внедряването на стандарта дава възможност на организациите да определят своите енергийни цели, да предприемат необходимите действия за подобряване на енергийната ефективност и да демонстрират съответствието на своята система с изискванията на стандарта.

източник: www.iso.orgЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...