РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

0700 12 070
Запитване за оферта

Запитване за обучениеGLOBAL Good Agricultural Practices (GAP)

 

Системата GLOBALG.A.P e една от многото инициативи на различни институции, работещи в областта на безопасността на храните. Тя води началото си от 1997 и по същество представлява протокол за Добри селскостопански практики (Good Agricultural Practices - GAP), спрямо който производителите могат да се сертифицират.

GLOBALG.A.P е частна схема, която определя доброволни стандарти за сертификацията на селско-стопански продукти навсякъде по света.

GLOBALG.A.P е равностойно партньорство между производители и търговци на селско-стопанска продукция, които желаят да създадат сертификационни стандарти и процедури за Добри селско-стопански практики (Good Agricultural Practices - GAP). 

Системата съдържа също елементи от други по-малко познати стандарти, като Интегрирано управление на посевите (Integrated Crop Management - ICM) и Интегриран контрол върху вредителите (Integrated Pest Control - IPC). EurepGap включва също елементи на добре познатия ни вече НАССР - Анализ на опасностите и критични контролни точки (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Системата е създадена и насочена главно към производителите на плодове и зеленчуци, но в момента обхватът на EurepGap покрива и изискванията към други земеделски култури предназначени за директна консумация и за преработвателната промишленост. Разработват се също версии (стандарти, протоколи) за цветя, кафе, фуражи.

(http://www.globalgap.org)

GLOBAL Good Agricultural Practices (GAP)ЕТИКЕТИНовини

10 Април 2014
Днес се провежда Ден на отворените врати в Областните дирекции по безопасност на...
29 Март 2014
Днес от 20.30 до 21.30 часа ще се осъществи тазгодишното издание на "Часъ...


Акценти

21 Март 2014
Европейският съюз (ЕС) усъвършенства на правилата, свързани с етикетирането на х...
19 Март 2014
  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурнос...