Открити 46 резултати за "съответствие" в новини:

18 Февруари 2020

Ръководството за одитори на информационни системи за управление на сигурността е обновено

В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за насоки за одит на ISMS. Запазването на чувс...

18 Октомври 2019

Пет важни въпроса, които компаниите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да винаги да имат предвид

Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишленост не е лесна задача. С навреме снабдени...

03 Юни 2019

ISO 37001 – средство за борба с корупцията

Корупцията е широко разпространено явление в световен мащаб. Тя поражда сериозни обществени, морални, икономически и пол...

27 Март 2019

Услуги в облака – нова версия на ISO/IEC 27018:2019

Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата на различни устройства, свързани с интер...

13 Март 2019

Как да се подготвим за сертификация по ISO 27001?

Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно ISO 27001 е достатъчно да попълнит...

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

26 Февруари 2019

​Промени в Закона за защита на личните данни

Преди дни депутатите от народното събрание преодоляха ветото на президента Румен Радев и отново гласуваха върнатите за р...

12 Февруари 2019

По-сигурна защита на данните с актуализираните насоки за оценка на контрола на информационната сигурност (ISO/IEC TS 27008)

За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на информационната сигурност, бяха актуализ...

16 Януари 2019

5 съвета за извличане на максимална полза от Прегледа от ръководството

Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководство и се провежда на редовни планирани ин...

25 Септември 2018

Актуализиран е ISO 50001 - водещият международен стандарт за подобряване на енергийната ефективност

ISO 50001:2018 "Системи за управление на енергията - изисквания с насоки за ползване" е стратегически инстру...

19 Септември 2018

Промени в ISO/IEC 20000-1:2018

Публикувана е новата версия на ISO / IEC 20000-1:2018 "Информационни технологии - Управление на услугите ...

08 Август 2018

Обновен е ISO 19011 "Указания за одитиране на системи за управление"

След публикуването на второто издание на ISO 19011 през 2011 г. бяха издадени редица нови стандарти за системи за управл...

02 Август 2018

ISO 27018 Защита на личните данни в облачна среда

Редица големи международни корпорации като Майкрософт са сертифицирали своите облачни услуги по ISO/IEC 27018:2014. Този...

20 Юли 2018

Промените в Закона за защита на личните данни внесени за гласуване в парламента

Окончателният вариант на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е публикуван...

18 Април 2018

​БИС публикува БДС ISO 45001:2018

Международният стандарт БДС ISO 45001:2018 "Системи за управление на здравето и безопасност...

27 Март 2018

Публикувана е нова версия на ISO 31000, която опростява управлението на риска

Посегателство върху марка и репутация на организация, кибер-престъпност, политически рискове и тероризъм са само някои о...

13 Март 2018

Публикуван e новият ISO 45001 "Управление на системи за здравето и безопасността при работа"

ISO 45001, новият стандарт за здравословни и безопасни условия на труд вече е публикуван на www.isо.оrg. Този стандарт с...

04 Декември 2017

Ново ръководство ILAC G27

НОВО РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ И КАНДИДАТИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ На 07.06.2017г. от Ме...

01 Декември 2017

Публикувана е новата версия на ISO/IEC 17025:2017

Процесът на преглед и ревизиране на стандарта беше започнат през февруари 2015 г. в резултат на съвместно предложение на...

26 Октомври 2017

Курс "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 ноември 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството...

20 Октомври 2017

IFS Food Version 6.1

Международният технически комитет на IFS реши да публикува модифицирана версия на IFS Food 6 през ноември 2017 г., коя...

19 Юни 2017

ISO 22000:2018 - очаквани промени

Основните предложени промени в стандарт ISO 22000 включват изменения в неговата структура, както и изясняване на ключови...

05 Юни 2017

Курс "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството"

На 15 юни 2017 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството". ...

10 Март 2017

Как да измерим ефективността на сигурността на информацията?

Никога не можеш да бъдеш прекалено внимателен, когато става въпрос за сигурност на информацията. Предпазването на лични ...

03 Октомври 2016

Курс "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015"

На 20 октомври 2016 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015&quo...

16 Юни 2016

BG16RFOP002-2.002 "РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП"

На 15.06.2016 г. е ОБЯВЕНА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И...

06 Април 2016

ISO/IEC 17025:2017 – очаквани промени

Стандартът ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране...

21 Декември 2015

Първата сертифицирана фирма по ISO 9001:2015

Екипът на CONSEJO подготви първата сертификация по новата версия на ISO 9001:2015. Стандартът бе внедрен чрез надграждан...

19 Октомври 2015

Нов стандарт за преводаческите услуги – ISO 17100:2015

Публикуван е нов стандарт ISО 17100:2015 "Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени прев...

15 Септември 2015

Промени в ISO 14001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи, днес (15.09.2015) влезе в сила новото издание на...

14 Септември 2015

Промени в ISO 9001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе...

03 Септември 2015

ISO 13485 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове

Международният стандарт ISO 13485 е специално разработен за производството на медицински изделия и свързаните с тях ...

20 Май 2015

Успешна сертификация по ISO 50001

КОНСЕХО подготви успешно за сертифициране по ISO 50001:2011 дружеството "Енергоремонт Холдинг" АД. На 12.05.20...

12 Януари 2015

ИА БСА е с възстановен статут като страна по многостранно споразумение на Европейската организация за акредитация (ЕА MLA)

ИА БСА е с възстановен статут като страна по многостранно споразумение на Европейската организация за акредитация (ЕА ML...

02 Юни 2014

ISO 14001 Системи за управление на околната среда

ISO 14000 е серия от стандарти за управление на околната среда, разработени и публикувани от International Organization ...

28 Май 2014

ASIS PSC.1-2012 Система за управление на качеството на частни охранителни фирми

ASIS International публикува нова серия стандарти, насочени към частните доставчици на услуги за сигурност, които имат з...

12 Май 2014

Курс за вътрешни одитори - НАССР

На 13 юни 2014 г. КОНСЕХО организира Курс за обучение на вътрешни одитори съгласно Спецификация НАССР и ISO 19011:2011. ...

21 Март 2014

Участие в конференция „Информационна сигурност и еволюция на дейтацентрове”

На 20.03.2014 г. КОНСЕХО взе участие в престижната IDC конференция „Информационна сигурност и еволюция на дейтацен...

21 Март 2014

Промяна в етикетирането на храните

Европейският съюз (ЕС) усъвършенства на правилата, свързани с етикетирането на храни, така че потребителите да имат на т...

19 Март 2014

Преход от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013

  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурността на информацията. Стандартът определя...

05 Март 2014

БДС EN ISO/IEC 17065:2012 "Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги"

Международният стандарт EN ISO/IEC 17065 съдържа изисквания за компетентността, последователността на дейностите и безпр...

18 Февруари 2014

Курс за вътрешни одитори - НАССР

На 27 февруари 2014 г. КОНСЕХО организира Курс за обучение на вътрешни одитори съгласно Спецификация НАССР и ISO 19011:2...

01 Юли 2013

ISO/IEC 20000 Информационни технологии. Управление на услуги

ISO/IEC 20000-1:2011 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление ...

21 Май 2013

ISO 50001:2011 "Системи за управление на енергията - Изисквания с указания за прилагане"

Международният стандарт ISO 50001:2011 "Системи за управление на енергията - Изисквания с указания за прилагане&...

05 Април 2013

PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – Стандарт за сигурност на данните в индустрията за разпла...

15 Март 2013

ПРОМЕНИ в IFS Food версия 6

Бихме искали да ви информираме за промени в стандарта за храни IFS Food. Тези актуализации се прилагат от 1 април 2013 г...

Открити 50 резултати за "съответствие" в страници:

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
съответствие с изискванията на конкретния стандарт; анализ на състоянието и определяне на структура на Системата за управление; разработване на План-график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи – заповеди, програми и др. ...

Услуги / Подготовка за акредитация
съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценяване и гарантиране на съответствие с приложимите изисквания. Особеното значение на акредитацията се основава на факта, че тя дава официално удостоверение за техническата компетентност на органи...

Услуги / Поддържане на системи за управление
съответствието (лаборатории за изпитване и/или калибриране, органи за контрол) – извършване на вътрешни одити и съдействие при промени в изискванията за акредитация. ...

Услуги / Подготовка за получаване на статус на Одобрен Икономически Оператор /OИО/
съответствие на наличната документация с изискванията за придобиване на сертификат за OИО, съгласно Ръководството за OИО - TAXUD/B2/047/2011 – Rev.5 и др. указания, публикувани на сайта на Агенция митници. 2. Разработване на необходимите докум...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
съответствие;  Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR; Съдействие при внедряване на правилата и процедурите за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с регламента; Наблюдение и ...

Услуги / Вътрешен одит на системи за управление
съответствие с изискванията на внедрените стандарти. Тези проверки се наричат вътрешни одити. КОНСЕХО предлага като отделна услуга извършване на вътрешен одит на системи за управление /СУ/ по стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000-1...

Услуги / Одит на информационни системи (IT одит)
съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност, Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, стандарти ISO 27001, ISO 27002, NIST, PCI-DSS и др.  Основните цели на IT одита са: • да определи дали ...

Стандарти / ISO 13009
съответствие с нормативните изисквания;   • високоефективна и поддържана инфраструктура;   • предотвратяване на инциденти и управление на извънредни ситуации;   • ограничаване на въздействието върху околната среда, чр...

Стандарти / ISO 13485
съответствието на въведена системата за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 13485.    Ползи от внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 13485: • Повишаване на удовлетвореността на клиент...

Стандарти / ISO 14001
съответствието и вътрешни одити.   Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 14001: • Повишава се доверието на партньори и външни заинтересовани страни; • Позволява на организацията да упра...

Стандарти / ISO 15189
съответствието с изискванията на стандарта осигурява доверие за предлаганите услуги в пациентите и медицинския персонал, отговорен за тези грижи.   ...

Стандарти / ISO 17020
съответствието на контролирания обект спрямо предварително определените изисквания, които може да бъдат определени в: нормативни актове, стандарти, технически спецификации, и т.н. Терминът "обект" по смисъла на този стандарт включва прод...

Стандарти / ISO 17021
съответствие с този международен стандарт не е необходимо да предлагат сертификация на всички видове системи за управление. Сертификацията на системи за управление е дейност за оценяване на съответствието от трета страна. Органите, които извършват та...

Стандарти / ISO 17025
съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството. Изисквания".   Какви са ползите от внедряването и поддържането на система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IE...

Стандарти / ISO 17065
съответствие със стандарта не е необходимо да предлагат всички видове сертификация на продукти, процеси и услуги. Сертификацията на продукти, процеси и услуги е дейност по оценяване на съответствието от трета независима страна, прилагаща сертификацио...

Стандарти / ISO 17100
съответствието на специфицирани услуги за превод с този международен стандарт и способността на неговите процеси и ресурси да доставят преводачески услуги, отговарящи на изискванията на клиента и на други приложими спецификации, браншови кодекси, рък...

Стандарти / ISO 18788
съответствието си с принципите на Международния кодекс за поведение на частните доставчици на услуги за сигурност (ICoC), рамковите изисквания "Protect, Respect и Remedy" от 2011 г. на Организацията на обединените нации и Доброволните принц...

Стандарти / ISO 19011
съответствието. Той е приложим към всички организации, които имат нужда от извършване на вътрешни или външни одити или да управляват програма за одит. Приложението на този международен стандарт към други видове одити по принцип е възможно, при ...

Стандарти / ISO 22000
съответствието с декларираната политика по безопасността на хранителните продукти ида покаже стабилни връзки с кодекс Алиментариус; • доказва това съответствие пред други заинтересовани страни, и • получи сертификация или регистрация...

Стандарти / ISO 22301
съответствие с обявената си политиката за непрекъснатост на дейността; • да демонстрират съответствие си с приложимите изисквания на заинтересованите страни; • да получат одобрение (сертификация/регистрация) на своята СУНД от трета незави...

Стандарти / ISO 26000
съответствие с международните норми на поведение. ISO 26000 предоставя указания за ползвателите и не е предназначен, нито е предназначен или подходящ за целите на сертифициране на система за управление. ISO 26000 предоставя насоки в о...

Стандарти / ISO 27018
съответствие с инструкциите на потребителя; се съгласяват да не обработват лична информация за рекламни или маркетингови цели без изричното съгласие на клиента; приемат подходящи организационни мерки и мерки за сигурност; отказват разкриване на...

Стандарти / ISO 37001
съответствие... Какво е ISO 37001? ISO 37001 "Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане" e стандарт, който определя изискванията и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата...

Стандарти / ISO 39001
съответствието със заявената политика за RTS; • да демонстрира съответствие с този международен стандарт.   Изискванията в този международен стандарт включват: • разработване и прилагане на подходяща RTS политика,  ...

Стандарти / ISO 45001
съответствие с политиката по ЗБР на организацията, очакваните резултати от внедряването на системата за управление на ЗБР включват: • постоянно подобряване на резултатността по ЗБР; • изпълнение на законови и други изисквания; • п...

Стандарти / ISO 50001
съответствие може да се потвърди или чрез самооценка и собствена декларация за съответствие, или чрез сертифициране на Система за управление на енергията от външна организация. Вашите предимства: подобрявате енергийния баланс, увеличавате еф...

Стандарти / OHSAS 18001
съответствието и вътрешни одити; Налага тясно сътрудничество със службите по трудова медицина, във връзка с оценката на риска; Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно BS OHSAS 18001: Повишава доверието на ...

Стандарти / IATF 16949
съответствие с IATF 16949, трябва да внедри изискванията и на ISO 9001:2015. За разлика от ISO/TS 16949 и някои други специфични за индустрията стандарти, IATF 16949 не съдържа ISO 9001:2015. Документът съдържа само специфичните за автомобилострое...

Стандарти / GDP
съответствие с писмени процедури. Съответната документация следва да се предоставя на компетентните органи. Задължително се извършва оценка на върнатите лекарствени продукти преди да се одобри препродажбата им. Нужен е последователен подход от страна...

Стандарти / PAS 223
съответствие с БДС EN ISO 22000. PAS 223 определя практическите изисквания за проектиране на опаковки за храни. С правилните мерки за безопасност на производствената площадка, организациите могат да намалят и премахнат рисковете за безопасността на х...

Стандарти / GMP
съответствие със спецификацията. • Производствените процеси се контролират, и всички промени в процеса, се оценяват. Промените, които оказват влияние върху качеството на продукцията е необходимо да се валидират. • Инструкциите и проце...

Стандарти / PCI DSS
съответствие с всяка от техните програми за сигурност на данните. PCI DSS включва 12 изисквания за всеки бизнес, който съхранява, обработва или предава данни за плащания на картодържатели, а именно:   Изграждане и поддържане на сигурна мр...

Стандарти / PA DSS
съответствието на търговците и доставчиците на услуги с тези изисквания. Когато е внедрен по подходящ начин, стандартът PCI DSS осигурява строга защита срещу извличане и манипулиране на данните. Осигуряването на платежни приложения, отговарящи на PCI...

Стандарти / РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 333/2011
съответствие със съществуващото законодателство и стандарти, приложими за продуктите, и като цяло не води до вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве.    Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 333/2011 г.,&n...

Стандарти / ОИО
съответствие с образец. Заявлението се подава в Агенция „Митници”, ЦМУ. При първоначалното подаване на заявлението към него се прилагат свидетелства за съдимост на лицата: управител, собственик на капитала; лицето, отговорно или упражнява...

Стандарти / IRIS
съответствие с ISO/IEC 17021 и одобрение от IRIS. Само одитори, одобрени от IRIS, които са участвали в обучението по IRIS и са преминали писмен и устен изпит, могат да проверят стандарта. Одиторите могат да извършват одит само в сферат...

Стандарти / EN 15038
съответствието и сертификация на доставчиците на преводачески услуги. Към настоящия момент все повече европейски институции поставят като изискване сертификацията по EN 15038 за участие в тръжните си процедури за извършване на преводи. Създаден...

Системи за управление / Какво е система за управление?
съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента. Системите за управление са основен фактор за просперитета на всяка фирма. Освен че повишава сериозно конкур...

Системи за управление / Системи за управление на качеството
съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента. Разработването и внедряването на Системи за управление на качеството е съпътствано с внедряването и позна...

Системи за управление / Системи за управление на здравето и безопасността при работа
съответствие и инструкции за ползване на ЛПС и работно облекло; Авариен план / План за действие при бедствия, аварии и катастрофи, съгласно Закона за защита при бедствия; Протоколи за ежегодно проиграване на Аварийния план / Плана за действие при...

Системи за управление / Системи за управление на сигурността на информацията
съответствие от вътрешни и външни одитори в организациите с политиките, нормативната уредба и приложимите стандарти; предоставяне на клиентите на съответната информация за информационната сигурност. За да съхрани информацията си, организацият...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
съответствие по европейски и международни стандарти. Интегрираната система за управление осигурява последователни координирани действия в различни аспекти от дейността на фирмата. Интегрираните системи за управление, които едновременно отговарят на...

Системи за управление / Органи за контрол и Лаборатории за изпитване и калибриране
съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол; ISO 17025 – Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране; Процедура на БСА (Българска Служба по Акредитация &...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството" - Вътрешен одитор
съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи; • комуникация с външните одитори и потребители, желаещи достъп до документите на системата.   5. Съдържание на курса на обучение 5.1. Въведение; 5.2. Сист...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
съответствието; • наблюдение и измерване.   5. Съдържание на курса на обучение 5.1. Въведение; 5.2. Системи за управление на околната среда (СУОС). Основни понятия; 5.3. Въведение в принципите на ISO 14001. Връзка и съвмес...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
съответствието и ефикасността на действащата СУОС; • методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУОС; • приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с околната среда. &bull...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - запознаване и интерпретация
съответствието; • наблюдение и измерване; 5. Съдържание на курса на обучение 5.1. Въведение; 5.2. Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Основни понятия; 5.3. Въведение в принципите на OHSAS 18001. Връзка ...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - вътрешен одитор
съответствието и ефикасността на действащата СУЗБР; • методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУЗБР; • приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани със здравето и безопасността...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
съответствие с изискванията на ISO 19011:2018 "Указания за извършване на одит на системи за управление". Необходимо е участниците в курса да са запознати с основните изисквания за създаване и внедряване на НАССР системи за бе...

Обучения / ISO 17025:2017 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране"
съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018, включително по отношение на: идентифициране на процесите в лабораториите; прилагането на процесния подход и мисленето, основано на риска; идентифициране на рисковете и възможностите; докладване...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...