Открити 3 резултати за "съгласие" в новини:

27 Март 2019

Услуги в облака – нова версия на ISO/IEC 27018:2019

Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата на различни устройства, свързани с интер...

02 Август 2018

ISO 27018 Защита на личните данни в облачна среда

Редица големи международни корпорации като Майкрософт са сертифицирали своите облачни услуги по ISO/IEC 27018:2014. Този...

20 Юли 2018

Промените в Закона за защита на личните данни внесени за гласуване в парламента

Окончателният вариант на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е публикуван...

Открити 6 резултати за "съгласие" в страници:

За фирмата / Декларация за поверителност
съгласие (чл. 6, пар. 1, ба); Когато обработваме личните Ви данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на ...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
съгласие с начина на обработка/използване на техните данни; Могат да спрат вземането на решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. Конкретните анализи и оценки, които се извършват са преди всичко в ...

Услуги / Длъжностно лице по защита на личните данни като услуга (ДЛЗД/DPO)
съгласие... Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) предлагаме като услуга възможността да сме Вашето ДЛЗД/DPO. Това е служител на администратор на лични данни или външно за организацията на админи...

Стандарти / ISO 27018
съгласие на клиента; приемат подходящи организационни мерки и мерки за сигурност; отказват разкриване на информация на правоохранителните органи, освен ако това не се изисква по закон; осигуряват прозрачност относно техните практики по обработв...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
съгласие за обработка и съхранение на лични данни. Въвеждат се изисквания за текстовете, свързани с искането на съгласие, а именно те да са:  - ясни, кратки, лесноразбираеми (да не се ползват неразбираеми термини от правния жаргон); - да се ра...

Стандарти / ОИО
съгласие или несъгласие с публикуването на информацията от сертификата за ОИО в списъка с одобрените икономически оператори, съгласно чл. 14ч, пар. 4.   3. Въпросник за самооценка (ВСО) /Приложение 1 на Ръководство за ОИО - TAXUD/B2/047...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...