Открити 15 резултати за "сертифициране" в новини:

13 Март 2019

Как да се подготвим за сертификация по ISO 27001?

Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно ISO 27001 е достатъчно да попълнит...

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

18 Февруари 2019

Финансиране на сертификация по стандарта GLOBAL G.A.P.

Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOBAL G.A.P. в Държавен фонд "Зем...

16 Януари 2019

5 съвета за извличане на максимална полза от Прегледа от ръководството

Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководство и се провежда на редовни планирани ин...

12 Ноември 2018

BRC Global Standard for Food Safety с ново издание

Издание 8 на международния стандарт за безопасност на хранителните продукти BRC беше публикувано на 8-ми септември 201...

08 Август 2018

Обновен е ISO 19011 "Указания за одитиране на системи за управление"

След публикуването на второто издание на ISO 19011 през 2011 г. бяха издадени редица нови стандарти за системи за управл...

27 Март 2018

Публикувана е нова версия на ISO 31000, която опростява управлението на риска

Посегателство върху марка и репутация на организация, кибер-престъпност, политически рискове и тероризъм са само някои о...

12 Август 2016

ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Международният стандарт ISO 22301 определя изискванията за създаване и управление на ефикасна система за управление на н...

16 Юни 2016

BG16RFOP002-2.002 "РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП"

На 15.06.2016 г. е ОБЯВЕНА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И...

15 Септември 2015

Промени в ISO 14001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи, днес (15.09.2015) влезе в сила новото издание на...

14 Септември 2015

Промени в ISO 9001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе...

20 Май 2015

Успешна сертификация по ISO 50001

КОНСЕХО подготви успешно за сертифициране по ISO 50001:2011 дружеството "Енергоремонт Холдинг" АД. На 12.05.20...

14 Май 2015

IFS Conference България, 12 май 2015 г.

КОНСЕХО взе участие в IFS Conference България – Конференция за безопасност на храните, която се проведе на 12.05...

02 Юни 2014

ISO 14001 Системи за управление на околната среда

ISO 14000 е серия от стандарти за управление на околната среда, разработени и публикувани от International Organization ...

21 Май 2013

ISO 50001:2011 "Системи за управление на енергията - Изисквания с указания за прилагане"

Международният стандарт ISO 50001:2011 "Системи за управление на енергията - Изисквания с указания за прилагане&...

Открити 26 резултати за "сертифициране" в страници:

За фирмата / За нас
сертифициране на изградените системи в изключително кратки срокове.   ...

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
сертифициране по ISO, определя дали Системата за управление ще бъде работеща или просто поредният придобит сертификат. Изборът и използването на опитен консултантски екип, с цел сертификация по ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 2700...

За фирмата / Статии и семинари
сертифицирането по ISO 9001 и 14001 и OHSAS 18001"   Уебинар на тема "Интегрирани системи за управление в основата на социално отговорни компании"     Списание Обществени поръчки - "Сертифика...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
сертифициране... Услугата по разработване и внедряване на системи за управление (СУ), извършвана от КОНСЕХО, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за управление (СУ) и Интегрирани системи за управление (ИСУ) по м...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
сертифициране...   ЕТАПИТЕ НА КОНСУЛТИРАНЕ ПО GDРR ИЗИСКВАНИЯТА МОГАТ УСЛОВНО ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ НА:  GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие;  Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR; Съдейств...

Услуги / Вътрешен одит на системи за управление
сертифициране на Система за управление във Вашата организация съвсем не е последната стъпка по пътя към усъвършенстването и постоянното подобряване – необходима е и поддръжка на постигнатото. Що се отнася до Системите за управление, тяхната под...

Стандарти / ISO 9001
сертифициране... Какво е ISO 9001?      ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предост...

Стандарти / ISO 13485
сертифициране;  • Достъп до пазари, които изискват сертифициране – чрез получаване на официален документ – сертификат се осигурява улеснен достъп до Единния европейски пазар и Канада;  • Повишаване на доверието в...

Стандарти / ISO 14001
сертифицирането съгласно ISO 14001: • Повишава се доверието на партньори и външни заинтересовани страни; • Позволява на организацията да управлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели; • Мин...

Стандарти / ISO 17021
сертифициране на всякакъв вид системи за управление. Допуска се, че някои от изискванията, по-специално тези, свързани с компетентността на одиторите, могат да бъдат допълнени с още критерии, за да се постигнат очакванията на заинтересованите страни....

Стандарти / ISO 22301
сертифицирането съгласно ISO 22301: • максимално бързо възстановяване на нормалната работа на организацията в случай на непреодолима сила или кризисна ситуация, • готовност за реакция при кризи, основана на надежден и представителен анали...

Стандарти / ISO 26000
сертифициране на система за управление. ISO 26000 предоставя насоки в областта на социалната отговорност и може да се използва като част от политика за обществени дейности.   ...

Стандарти / ISO 28000
сертифицирането по стандарт ISO 28000 дава гаранция, че веригата за доставки в организацията работи в една безопасна среда, и демонстрира значителни доказателства за постигнатото ниво на сигурност пред всички заинтересовани страни, включително и поте...

Стандарти / ISO 50001
сертифициране на Система за управление на енергията от външна организация. Вашите предимства: подобрявате енергийния баланс, увеличавате ефективността и получавате конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия; повишавате ангажим...

Стандарти / OHSAS 18001
сертифициране 1996 - BS 8800 е предложен за ISO стандарт на ISO конференция. Мнозинството са против 1999 – Приемане на спецификацията OHSAS 18001:1999 2000 - ISO конференция. BS 8800 е победен с един глас 2007 – приемане на B...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
сертифициране, за да осигурят доверие в предоставяните услуги съобразено със спецификата и потребностите на конкретен сектор/отрасъл или на определени потоци от данни за изпълнението на GDPR. Тези инструменти се очаква да осигурят подходящи гаранции ...

Стандарти / IATF 16949
сертифициране...   Стандартът IATF 16949 е най-разпространеният стандарт в автомобилния сектор. IATF 16949 е съвместна разработка на международната автомобилна група (IATF) и Асоцияцията на автомобилните производители (AIAG). Този нов стандарт...

Стандарти / IFS Food
сертифициране; • издаването на сертификат; • разпространението и съхранението на доклада от одита; • дейностите, свързани с  управление на отношенията с IFS – използване на логото на IFS, програма "Интегритет" и...

Стандарти / BRC
сертифицирането.  • След всеки одит, в рамките на 10 дни, в Регистъра на BRC следва да е налице "междинен" отчет". Съдържанието трябва да бъде строго ограничено до датата на одита, да съдържа подробности за обхвата на одита ...

Стандарти / FSSC 22000
сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти. Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители...

Стандарти / GLOBALG.A.P.
сертифициране... Област на приложение: GLOBALG.A.P. е интегрирана програма от стандарти за производство на храни в областта на селското стопанство и аквакултурите. GLOBALG.A.P. (Добри селскостопански практики) е част от международно приетия набор от земеделски ст...

Стандарти / IRIS
сертифицирането, при желание, тази информация може да бъде предоставена на други страни или потенциалните клиенти; Производителите на оборудване спестяват ценно време, тъй като е необходимо само веднъж да кандидатстват за сертифициране – едно...

Стандарти / SA 8000
сертифициране. Стандартът е базиран на международните изисквания за нормите на работното място, приети от Международната организация на труда (ILO), Всеобщата декларация за правата на човека и Конвенцията на ООН за правата на детето.    SA...

Стандарти / TAPA
сертифициране. Днес, в Европа, Близкия изток и Африка, Америка и Азия, членовете в TAPA са повече от всякога и продължават да се увеличават със всеки изминал месец. Асоциацията включва над 600 членове от много от водещите марки производители в света...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
сертифицирането за съответствие по европейски и международни стандарти. Интегрираната система за управление осигурява последователни координирани действия в различни аспекти от дейността на фирмата. Интегрираните системи за управление, които едновр...

Системи за управление / Система за управление на социалната отговорност
сертифицирането съгласно SА8000: Осигурява добър публичен имидж; Повишава доверието на клиенти и бизнес партньори и спомага за изграждане на дългосрочни взаимноизгодни отношения с тях. Създадените механизми за самоконтрол гарантира...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...