Открити 35 резултати за "промени" в новини:

04 Март 2020

Изкуственият интелект вече си има стандарти за качество

Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цялата информация как изкуственият интелект...

27 Март 2019

Услуги в облака – нова версия на ISO/IEC 27018:2019

Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата на различни устройства, свързани с интер...

26 Февруари 2019

​Промени в Закона за защита на личните данни

Преди дни депутатите от народното събрание преодоляха ветото на президента Румен Радев и отново гласуваха върнатите за р...

23 Януари 2019

Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни, приет на второ четене

Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопроекта за изменение на Закона за за защита ...

16 Януари 2019

5 съвета за извличане на максимална полза от Прегледа от ръководството

Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководство и се провежда на редовни планирани ин...

02 Януари 2019

Международната организация по стандартизация ISO със събитие на Световната конференция по климата

ISO проведе допълнително събитие в рамките на 24-та конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации ...

28 Ноември 2018

Нови дефиниции за мерните единици през 2019 година

Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Международната система на мерните единици. Това...

12 Ноември 2018

BRC Global Standard for Food Safety с ново издание

Издание 8 на международния стандарт за безопасност на хранителните продукти BRC беше публикувано на 8-ми септември 201...

25 Септември 2018

Актуализиран е ISO 50001 - водещият международен стандарт за подобряване на енергийната ефективност

ISO 50001:2018 "Системи за управление на енергията - изисквания с насоки за ползване" е стратегически инстру...

19 Септември 2018

Промени в ISO/IEC 20000-1:2018

Публикувана е новата версия на ISO / IEC 20000-1:2018 "Информационни технологии - Управление на услугите ...

20 Август 2018

Публикувана е актуализирана версия на ISO/IEC 27005 - Управление на риска за сигурността на информацията

Защитата на сигурността на фирмената информация, независимо дали е чувствителна от търговска гледна точка или става дума...

08 Август 2018

Обновен е ISO 19011 "Указания за одитиране на системи за управление"

След публикуването на второто издание на ISO 19011 през 2011 г. бяха издадени редица нови стандарти за системи за управл...

20 Юли 2018

Промените в Закона за защита на личните данни внесени за гласуване в парламента

Окончателният вариант на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е публикуван...

11 Юли 2018

Излезе новата версия на ISO 22000

Насочен към всички организации в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, независимо от размера или сектора, станд...

27 Март 2018

Публикувана е нова версия на ISO 31000, която опростява управлението на риска

Посегателство върху марка и репутация на организация, кибер-престъпност, политически рискове и тероризъм са само някои о...

30 Ноември 2017

IFS Food, нова версия 6.1

IFS Food е стандарт за одит на доставчици на хранителни продукти, на търговци на дребно и едро, както и на други п...

20 Октомври 2017

IFS Food Version 6.1

Международният технически комитет на IFS реши да публикува модифицирана версия на IFS Food 6 през ноември 2017 г., коя...

19 Юни 2017

ISO 22000:2018 - очаквани промени

Основните предложени промени в стандарт ISO 22000 включват изменения в неговата структура, както и изясняване на ключови...

16 Май 2017

Нови правила за защита на личните данни

През месец май 2016 г. влезе в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), относно защитата ...

06 Април 2016

ISO/IEC 17025:2017 – очаквани промени

Стандартът ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране...

30 Март 2016

Курс "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015"

На 14 април 2016 г. КОНСЕХО ЕООД организира курс на тема "Запознаване с новите изисквания на ISO 9001:2015&...

19 Октомври 2015

Нов стандарт за преводаческите услуги – ISO 17100:2015

Публикуван е нов стандарт ISО 17100:2015 "Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени прев...

23 Септември 2015

ISO 9001:2015 е публикуван

ISO 9001:2015 бе публикуван официално на 23 септември 2015 г.  ISO 9001 е най-широко приетият стандарт за систем...

15 Септември 2015

Промени в ISO 14001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи, днес (15.09.2015) влезе в сила новото издание на...

14 Септември 2015

Промени в ISO 9001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи на съгласуване, на 23 септември 2015 г. влезе...

22 Юли 2015

ISO/FDIS 9001:2015

Процесът на преразглеждане на стандарт ISO 9001 "Система за управление на качеството. Изисквания" достигна...

31 Март 2015

Необходимост от преход към БДС EN ISO 15189:2012

Предстои акредитираните медицински лаборатории съгласно БДС EN ISO 15189:2007 да извършат преход към последното изданиет...

11 Декември 2014

ISO 14001 ревизия 2015

Защо ISO 14001 се ревизира? ISO 14001 е най-широко прилаганият международен стандарт в областта на околната среда с...

23 Май 2014

Публикуван е проект на ISO 9001:2015

Международната организация ISO публикува проект на ISO 9001:2015. Един от най-популярните стандарти за управление на кач...

29 Март 2014

Часът на Земята

Днес от 20.30 до 21.30 часа ще се осъществи тазгодишното издание на "Часът на Земята" - екологична инициатив...

19 Март 2014

Преход от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013

  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурността на информацията. Стандартът определя...

18 Март 2014

Защо се налага актуализация на стандарт ISO 9001:2008?

Последната актуализация на ISO 9001 е в ход. Това е първата голяма ревизия на стандарта след ISO 9001:2000. Все още...

06 Март 2014

Работна среща - семинар относно ISO 9001:2015

На 21.03.2014 г. /петък/ от 09.30 ч. КОНСЕХО организира работна среща - семинар за запознаване и изясняване на предстоящ...

28 Февруари 2014

Годишен отчет за отпадъци

Във връзка с функционирането на Системата за управление на околната среда (ISO 14001), КОНСЕХО Ви напомня за влезлите в ...

15 Март 2013

ПРОМЕНИ в IFS Food версия 6

Бихме искали да ви информираме за промени в стандарта за храни IFS Food. Тези актуализации се прилагат от 1 април 2013 г...

Открити 19 резултати за "промени" в страници:

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
промените. Извършване на вътрешни одити. Извършване на необходимия брой вътрешни одити, с цел гарантиране на успешна сертификация. ...

Услуги / Преработване на системи за управление
промените са значителни, актуализацията на документацията е задължителна! Според нуждите на организацията, ние предлагаме: 1. Провеждане на първоначален одит/ преглед на състоянието на Системата за управление. 2. Изготвяне на план за преход к...

Услуги / Поддържане на системи за управление
промени в нормативната уредба; Консултации и съдействие при поддържане на акредитацията на органи за оценяване на съответствието (лаборатории за изпитване и/или калибриране, органи за контрол) – извършване на вътрешни одити и съдействие пр...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
промени в бизнес процесите, свързани със събиране и обработка на лични данни; Предлага необходимите промени в ИТ средата (мрежи, системи, бази данни и т.н.) за обработка на данни; Предлага подходящи контролни механизми при работа с данните; Раз...

Услуги / Одит на информационни системи (IT одит)
промени по информационната инфраструктура; • съставяне на конкретна работна програма за повишаване сигурността на информацията, отчитайки откритите пропуски и уязвимости в използваните комуникационни и информационни системи; • постигане н...

Стандарти / ISO 9001
промените на ISO 9001:2015?   Как да внедрим ISO 9001? (Реализация на системи за управление)   ...

Стандарти / ISO 14001
промените на ISO 14001:2015?   ...

Стандарти / ISO 17025
промени в пазарните условия и технологиите (в т.ч. информационните), новостите в работа на лабораториите. Изданието на стандарта от 2018 година има нова структура, въвежда използването на процесния подход и мисленето, основавано на риска, които...

Стандарти / ISO 17100
промени... Международният стандарт ISO 17100 определя изискванията относно всички аспекти на процеса на писмен превод, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги. Стандартът съдържа предписания за доставчиците на преводачески услуги, св...

Стандарти / ISO 20121
промени цялостният подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при събитийната индустрия.   ...

Стандарти / ISO 22716
промените (15)     ▪ Вътрешен одит (16)      ▪ Документация (17) Допълнително, за да се изясни пътят за постигане целите на регламента, е прибавен "принцип" към всеки главен раздел.  Целта на ...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
промени в настоящите мерки за защита на личните данни. С влизането в сила, през май 2016 г., на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и отн...

Стандарти / IFS Food
промените в новата версия? Най-важните промени в IFS Food v.6.1 са: • добавени са изисквания относно измамите с хранителни продукти; • променено е изискването за управление на алергените; • интегрираната програма е адаптирана ...

Стандарти / BRC
промени   Във фокуса на новото 8-мо издание на BRC са включени:  • насърчаване на развитието на култура по безопасност на хранителните продукти; • разширяване на изискванията за мониторинг на околната среда, за да б...

Стандарти / GMP
промени в процеса, се оценяват. Промените, които оказват влияние върху качеството на продукцията е необходимо да се валидират. • Инструкциите и процедурите са написани на ясен и недвусмислен език. • Операторите са обучени да извършват...

Стандарти / PCI DSS
промените на несигурни процеси и потоци от данни. Повторно сканиране, за да се провери, че третирането е дало очаквания резултат.  Стъпка 3 - Докладване, съгласно PCI DSS Редовни доклади са необходими за спазването на PCI...

Обучения / ISO 27001:2013 "Системи за управление сигурността на информацията" - запознаване и интерпретация
промените за прехода към новата версия на стандарта.  5. Съдържание на курса на обучение 5.1. Въведение, цели и задачи ;  5.2. История и сравняване на стандартите. P.D.C.A./ Пл.И.Пр.Д/; 5.3. СУСИ – обхват и политика;  5....

Обучения / "Етикетиране на храни - нови законодателни изисквания" (24.04.2015)
промени...   1. Дата на провеждане: при сформиране на група                                       2. Място на провеждане: Конферентен център "O...

Обучения / ISO 9001:2015 - предстоящи промени (семинар)
промени в стандарта са значителни, като стремежът е изискванията да станат по-общи и приложими за всякакви организации и най-вече за тези в сферата на услугите. На семинара ще бъдат подробно представени конкретните стъпки и промени, които ще трябва ...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...