Открити 1 резултати за "органи за контрол" в новини:

04 Декември 2017

Ново ръководство ILAC G27

НОВО РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ И КАНДИДАТИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ На 07.06.2017г. от Ме...

Открити 5 резултати за "органи за контрол" в страници:

Услуги / Подготовка за акредитация
органи за контрол по международния стандарт ISO 17020; • медицински лаборатории по международния стандарт ISO 15189. Акредитацията е част от цялостна система, включваща оценяване на съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценява...

Услуги / Поддържане на системи за управление
органи за контрол) – извършване на вътрешни одити и съдействие при промени в изискванията за акредитация. ...

Стандарти / ISO 17020
органи за контрол...   Обект и област на приложение на БДС EN ISO/IEC 17020: БДС EN ISO/IEC 17020 e международен хармонизиран стандарт, който съдържа изисквания за: • компетентността на органите, извършващи контрол; • безпристрастността им; ...

Стандарти / ISO 17025
органи за контрол, сертификационни органи и др.);   • улеснява достъпа до пазари чрез приемане на лабораторните резултати при предоставяне на продукти и услуги във веригата на доставки;   • осигурява конкурентоспособно...

Системи за управление / Органи за контрол и Лаборатории за изпитване и калибриране
органи за контрол...   Разработването и внедряването на система за управление и акредитацията на органите за контрол и лабораториите за изпитване и калибриране и се извършва на база на: ISO 17020 – Оценяване на съответствието. Изис...

Новини

18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...
23 Януари 2020
На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организир...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...