Открити 5 резултати за "обработка" в новини:

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

02 Август 2018

ISO 27018 Защита на личните данни в облачна среда

Редица големи международни корпорации като Майкрософт са сертифицирали своите облачни услуги по ISO/IEC 27018:2014. Този...

16 Май 2017

Нови правила за защита на личните данни

През месец май 2016 г. влезе в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), относно защитата ...

15 Август 2013

ISO 10002:2004 "Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите"

Международният стандарт ISO 10002 дава указания за процеса на обработка на рекламациите на дадена организ...

05 Април 2013

PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – Стандарт за сигурност на данните в индустрията за разпла...

Открити 7 резултати за "обработка" в страници:

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
обработка и администриране на лични данни на физически лица, така и на извършваната обработка на такива данни с помощта на ИТ средства. Критериите за оценка са както изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, така и използването на контролни ...

Стандарти / ISO 15189
обработка и проверка на клинични проби; • докладване и тълкуване на резултатите; • консултации за осигуряване на безопасността на персонала и спазване на медицинската етика и морал в лабораторна работа. Въвеждането и поддържането н...

Стандарти / ISO 27018
обработка на лични данни в облак; да подпомага клиента на облачни услуги и на публичния администратор на лични данни в облак при сключването на договор или споразумение; да предостави на клиентите на облачни услуги механизъм за упражняване на кон...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
обработката им. След 25.05.2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение неприкосновеността и защитата на личните данни, ще трябва да се вземат в предвид още на етап планиране на конкрет...

Стандарти / PCI DSS
обработка на плащания с кредитни карти и да се анализира наличието на уязвимости, които могат да изложат на риск данните на картодържателите. Третирането е процесът на "поправяне" на тези уязвимости. Докладването, съгласно PCI DSS ...

Стандарти / РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 333/2011
обработка и методите, описани в раздел 3.3 от приложения I и II; в) мониторинг на качеството на металния скрап, получен от процеса на възстановяване на метала, в съответствие с раздел 1 от приложения I и II (включително вземане на проби и анализ)...

Стандарти / TAPA
обработката на товари. Според Европейския съюз, щетите от кражби на стоки с висока стойност, движещи се при доставки в Европа, възлизат на около 8,6 милиарда евро годишно. Заплахата от организираната престъпност се увеличава и става все по-агресивна...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...