Открити 5 резултати за "лаборатории" в новини:

04 Декември 2017

Ново ръководство ILAC G27

НОВО РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ И КАНДИДАТИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ На 07.06.2017г. от Ме...

01 Декември 2017

Публикувана е новата версия на ISO/IEC 17025:2017

Процесът на преглед и ревизиране на стандарта беше започнат през февруари 2015 г. в резултат на съвместно предложение на...

06 Април 2016

ISO/IEC 17025:2017 – очаквани промени

Стандартът ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране...

14 Май 2015

IFS Conference България, 12 май 2015 г.

КОНСЕХО взе участие в IFS Conference България – Конференция за безопасност на храните, която се проведе на 12.05...

31 Март 2015

Необходимост от преход към БДС EN ISO 15189:2012

Предстои акредитираните медицински лаборатории съгласно БДС EN ISO 15189:2007 да извършат преход към последното изданиет...

Открити 7 резултати за "лаборатории" в страници:

Услуги / Подготовка за акредитация
лаборатории за калибриране и изпитване по международния стандарт ISO 17025; • органи за контрол по международния стандарт ISO 17020; • медицински лаборатории по международния стандарт ISO 15189. Акредитацията е част от цялостна система...

Услуги / Поддържане на системи за управление
лаборатории за изпитване и/или калибриране, органи за контрол) – извършване на вътрешни одити и съдействие при промени в изискванията за акредитация. ...

Стандарти / ISO 15189
лаборатории. Стандартът е предназначен да бъде използван от медицински лаборатории, които създават и развиват своя система за управление на качеството за оценяване на тяхната компетентност и за използване от органите по акредитация (за България ИА БС...

Стандарти / ISO 17025
лабораториите, които извършват изпитване и/или калибриране, както и вземане на проби (извадки) за последващо изпитване/калибриране. Стандартът определя общите изисквания за компетентността, безпристрастността и последователността на работата на лабо...

Стандарти / GMP
лаборатории... GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) е система от принципи и правила, които гарантират правилното протичане на всеки етап от производствения процес, гарантирайки качествен краен продукт. Задължителното спазване на изискванията за GMP във фа...

Системи за управление / Органи за контрол и Лаборатории за изпитване и калибриране
лабораториите за изпитване и калибриране и се извършва на база на: ISO 17020 – Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол; ISO 17025 – Общи изисквания отн...

Обучения / ISO 17025:2017 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране"
лабораториите; прилагането на процесния подход и мисленето, основано на риска; идентифициране на рисковете и възможностите; докладване на резултатите/на обявяването на съответствието; възможности за интегриране с внедрена система за управление на кач...

Новини

18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...
23 Януари 2020
На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организир...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...