Открити 3 резултати за "контролни механизми" в новини:

27 Март 2019

Услуги в облака – нова версия на ISO/IEC 27018:2019

Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата на различни устройства, свързани с интер...

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

19 Март 2014

Преход от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013

  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурността на информацията. Стандартът определя...

Открити 5 резултати за "контролни механизми" в страници:

Услуги / Тестване за сигурност на информационни системи
контролни механизми... МРЕЖОВИ ПЕНЕТРЕЙШЪН ТЕСТ (Netowork penetration test) Пенетрейшън тестът (penetration test) е тест за получаване на достъп до ИТ система. Основната му цел е да се идентифицират уязвими точки, позволяващи на злонамерени лица да установят достъп до и...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
контролни механизми и добри практики, заложени в ISO 27001 и ISO 27002. Целта на GAP анализа е да се установи дали възприетите практики и използваните ИТ средства осигуряват правото на собствениците на личните данни да: Получават навр...

Стандарти / ISO 27001
контролни механизми... Какво е ISO 27001? Международният стандарт ISO 27001 поставя изисквания към Системите за управление на сигурността на информацията (ISMS).   Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS) е подход, който на първо мяст...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
контролни механизми... ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БИЗНЕСА, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА РАМКА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕД 25 МАЙ 2018г. Темповете на развитие на информационните технологии и международната търговия в...

Стандарти / PCI DSS
контролни механизми.  Стъпка 2 - Третиране на уязвимостите, съгласно PCI DSS Третирането е процес на отстраняване на уязвимости, включително технически пропуски в софтуерен код или опасни практики в организацията при обработване или съхра...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...