Открити 3 резултати за "контролни механизми" в новини:

27 Март 2019

Услуги в облака – нова версия на ISO/IEC 27018:2019

Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата на различни устройства, свързани с интер...

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

19 Март 2014

Преход от ISO 27001:2005 към ISO 27001:2013

  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурността на информацията. Стандартът определя...

Открити 5 резултати за "контролни механизми" в страници:

Услуги / Тестване за сигурност на информационни системи
контролни механизми... МРЕЖОВИ ПЕНЕТРЕЙШЪН ТЕСТ (Netowork penetration test) Пенетрейшън тестът (penetration test) е тест за получаване на достъп до ИТ система. Основната му цел е да се идентифицират уязвими точки, позволяващи на злонамерени лица да установят достъп до и...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
контролни механизми и добри практики, заложени в ISO 27001 и ISO 27002. Целта на GAP анализа е да се установи дали възприетите практики и използваните ИТ средства осигуряват правото на собствениците на личните данни да: Получават навр...

Стандарти / ISO 27001
контролни механизми... Какво е ISO 27001? Международният стандарт ISO 27001 поставя изисквания към Системите за управление на сигурността на информацията (ISMS).   Системата за управление на сигурността на информацията (ISMS) е подход, който на първо мяст...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
контролни механизми... ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БИЗНЕСА, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА РАМКА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕД 25 МАЙ 2018г. Темповете на развитие на информационните технологии и международната търговия в...

Стандарти / PCI DSS
контролни механизми.  Стъпка 2 - Третиране на уязвимостите, съгласно PCI DSS Третирането е процес на отстраняване на уязвимости, включително технически пропуски в софтуерен код или опасни практики в организацията при обработване или съхра...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...