Открити 4 резултати за "консултации" в новини:

12 Ноември 2018

BRC Global Standard for Food Safety с ново издание

Издание 8 на международния стандарт за безопасност на хранителните продукти BRC беше публикувано на 8-ми септември 201...

21 Декември 2015

Първата сертифицирана фирма по ISO 9001:2015

Екипът на CONSEJO подготви първата сертификация по новата версия на ISO 9001:2015. Стандартът бе внедрен чрез надграждан...

05 Ноември 2015

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 26 и 27 ноември 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за безопасност на хра...

09 Януари 2015

Курс по НАССР, безопасност на храните

На 29 януари 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира Обучение "НАССР, безопасност на храните - запознаване и интерпретация&...

Открити 7 резултати за "консултации" в страници:

Услуги / Поддържане на системи за управление
консултации... ЦЕЛ И ПОЛЗИ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ Успешното функциониране на всяка една Система за управление /СУ/, независимо по кой стандарт, изисква постоянно поддържане и развитие. Поддържането на системата за управление дава възможност за: ...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
консултации...   ЕТАПИТЕ НА КОНСУЛТИРАНЕ ПО GDРR ИЗИСКВАНИЯТА МОГАТ УСЛОВНО ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ НА:  GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие;  Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR; Съдейств...

Стандарти / ISO 15189
консултации за осигуряване на безопасността на персонала и спазване на медицинската етика и морал в лабораторна работа. Въвеждането и поддържането на система за управление съгласно БДС EN ISO 15189 от медицинските лаборатории и последващото й оцен...

Стандарти / ISO 18788
консултации с публични и частни заинтересовани страни; • провеждане на ефективен скрининг и обучение на лицата, работещи от името на организациите; • че употребата на сила се прилага разумно при необходимост, пропорционално и законосъобра...

Стандарти / HACCP
консултации... Безопасността на храните е от изключителна важност за общественото здраве, която се осигурява с въвеждането на ефективни НАССР системи.  Какво е HACCP?  • HACCP е съкращение на Hazard Analysis ans Critical Control Point, коет...

Системи за управление / Системи за управление на здравето и безопасността при работа
консултации – вътрешни и външни; Осигури оперативно управление на здравето и безоасността при работа; Осигури готовност за реагиране при извънредни ситуации, свързани със здравето и безопасността при работа. С. Провери (Check) Ра...

Обучения / Курс web програмиране
консултации относно проекта – 3 часа 5.18. Front-end практика - 3 часа 5.19. Устройство на Apache сървърите, въведение в PHP – 3 часа 5.20. Синтаксис на PHP, интеграция с уеб страници – 3 часа 5.21. Функции, Низове, Маси...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...